Skocz do treści

Rozwiązanie umowy

W przypadku zbycia nieruchomości z aktualna umową na dostawę wody i/lub odbiór ścieków sanitarnych zobowiązani są Państwo rozwiązać przedmiotową umowę i rozliczyć stan wodomierza zgodnie ze sporządzonym z nabywcą protokołem zdawczo – odbiorczym.

Jak rozwiązać umowę na dostarczanie wody i odbiór ścieków?

  1. Pobierz wzór protokołu zdawczo-odbiorczego
  2. Wydrukuj i wypełnij protokół zdawczo-odbiorczy.
  3. Rozlicz się do faktycznego stanu wskazania wodomierza.
  4. Aby rozwiązać umowę przyjdź z protokołem, aktem notarialnym do działu księgowości.
  5. Opcjonalnie – aby zamknąć przyłącze –  wydrukuj zlecenie zamknięcia przyłącza wodociągowego (usługa płatna zgodnie z obowiązującym cennikiem).