Skocz do treści

Nowa umowa

JAK ZAWRZEĆ UMOWĘ NA DOSTARCZANIE WODY I ODBIÓR ŚCIEKÓW ?

Kupiłem nieruchomość z istniejącymi przyłączami wod.-kan.

  1. Pobierz wzór protokołu zdawczo-odbiorczego.
  2. Wydrukuj i wypełnij protokół zdawczo-odbiorczy.
  3. Podpisz umowę w siedzibie TP-KOM, przyjdź z protokołem, aktem notarialnym do działu księgowości.

Kupiłem nieruchomość/działkę bez przyłączy wod.-kan.

Dowiedz się jak przyłączyć media.

Zapoznaj się z cennikiem wody i odbioru ścieków.

Zapoznaj się z regulaminem dostawy wody i odbioru ścieków.

Chcesz płacić mniej za podlewanie?

Zleć wydanie warunków technicznych dot. instalacji wodomierza ogrodowego.