Skocz do treści

Jakość wody

 

Wyniki analizy próbek wody uzdatnionej za III kwartał 2018 r.

L.p. Badany wskaźnik Jedn. Stacja wodociągowa Wartość dopuszczalna/Norma
Kiączyn Wysogotowo – Dąbrówka Lusowo Rozp. MZ z dn. 07.12.2017 r. (DZ.U. z 2017 r. poz.2294) Dyr. UE z 3.11.1998r. 98/83/EC
1. Żelazo µg/l <100.00 <100.00 <100.00 200 200
2. Mangan µg/l <20.00 <20.00 <20.00 50 50
3. Odczyn (pH) 7.4 7.6 7.3 6.5-9.5 6.5-9.5
4. Barwa mg Pt/l      <2.60 <3.20 <3.60 akceptowana przez konsumenta i bez nietypowych zmian akceptowana przez konsumenta i bez nietypowych zmian
5. Og. liczba bakterii w 22°C liczba / 1 ml 0 0 0 100 brak nienaturalnych zmian
6. Og. liczba bakterii w 36°C liczba / 1 ml 0 0 0 50 nienormowana
7. Bakterie gr. coli liczba / 1 ml 0 0 0 0 0
8. Bakterie gr. coli typu kałowego liczba / 1 ml 0 0 0 0 0
9. Twardość ogólna mg/l

(dh)

         20 16 25 60-500 (3-28) nienormowana
10 Cyjanki µg/l <5 <5 <10 ≤50 ≤50
11 Azotany mg/l 2.13 2.20 1.05 50 50
12 Arsen µg/l <1.00 <1.20 <5.00 10.00 10.00
13 Magnez mg/l 21.70 12.5 16.9 30-125 30-125
14 Miedź mg/l 0.014 <0.010 <0.030 2.0 2.0
15 Ołów µg/l <0.98 <0.50 <1.02 10 10
16 Siarczany mg/l 39.8  102.00 129.00 250 250
17 Rtęć µg/l <0.07 <0.05 <0.05 1 1
18 Fluorki mg/l 0,46 0.31 0.23 1.5 1.5
19 Cynk mg/l 0.003 0.002 0.003 nienormowana nienormowana