Skocz do treści

Jakość wody

Wyniki analizy próbek wody uzdatnionej za III kwartał 2019 r.
L.p.Badany wskaźnikJedn.Stacja wodociągowaWartość dopuszczalna/Norma
KiączynWysogotowo – DąbrówkaLusowoRozp. MZ z dn. 07.12.2017 r. (DZ.U. z 2017 r. poz.2294)Dyr. UE z 3.11.1998r. 98/83/EC
1.Żelazoµg/l<100.00<100.00<100.00200200
2.Manganµg/l<20.00<20.00<20.005050
3.Odczyn (pH) 7.67.67.26.5-9.56.5-9.5
4.Barwamg Pt/l <4.00<4.40<3.60akceptowana przez konsumenta i bez nietypowych zmianakceptowana przez konsumenta i bez nietypowych zmian
5.Og. liczba bakterii w 22°Cliczba / 1 ml000100brak nienaturalnych zmian
6.Og. liczba bakterii w 36°Cliczba / 1 ml00050nienormowana
7.Bakterie gr. coliliczba / 1 ml00000
8.Bakterie gr. coli typu kałowegoliczba / 1 ml00000
9.Twardość ogólnamg/l

(dh)

20192560-500 (3-28)nienormowana
10Cyjankiµg/l<5<5<10≤50≤50
11Azotanymg/l1.091.901.055050
12Arsenµg/l<1.00<1.00<5.0010.0010.00
13Magnezmg/l19.6014.916.930-12530-125
14Miedźmg/l0.01<0.010<0.0302.02.0
15Ołówµg/l<0.50<0.50<1.021010
16Siarczanymg/l49.4 161.00129.00250250
17Rtęćµg/l<0.05<0.05<0.0511
18Fluorkimg/l0,340.190.231.51.5
19Cynkmg/l0.0030.0020.003nienormowananienormowana