Skocz do treści

Cennik

Cennik dotyczący dostawy wody i odbioru ścieków sanitarnych

Cennik usług dodatkowych

Tabela Nr 1 – Ceny zawierają podatek VAT

Lp. Nazwa usługi Cena Jednostka
1 Wywóz nieczystości płynnych 19.50 zł/m3
2 Wywóz nieczystości płynnych (do 3 m3) 58.50 zł/kurs
3 Utylizacja nieczystości płynnych 4.61 zł/m3
4 Równanie dróg nieutwardzonych 16.05 zł/100 m2
5 Czyszczenie wpustów ulicznych 37.62 zł/szt.
6 Czyszczenie studni rewizyjnych 62.72 zł/szt.
7 Odsysanie osadów – studni chłonnych 152.77 zł/pm3
8 Zamiatanie ulic 255.73 zł/godz.
9 Wywóz kontenera (cena wg ustaleń) od 270.00 zł/kont.

Tabela Nr 2 – Ceny netto – należy doliczyć podatek VAT

Lp. Nazwa usługi Cena Jednostka
1 Dostawa wody pitnej 4.07 zł/m3
1a Opłata abonamentowa za utrzymanie w gotowości urządzeń wodociągowych 3.60 zł/m-c
2 Woda do celów ogrodowych 4.07 zł/m3
3 Odbiór ścieków komunalnych OŚ1 – gospodarstwa domowe 7.10* zł/m3
3a Odbiór ścieków komunalnych OŚ2 – pozostali odbiorcy 7.10 zł/m3
3b Opłata abonamentowa za utrzymanie w gotowości urządzeń kanalizacyjnych – gospodarstwa domowe, pozostali odbiorcy 5.54 zł/m-c
4 Wydanie warunków technicznych przyłącza (sieci) wodociągowego, kanalizacyjnego 56.00
5 Uzgodnienie projektu przyłącza (sieci) wodociągowego, kanalizacyjnego 56.00
6 Odbiór techniczny przyłącza wodociągowego, kanalizacyjnego i sieci 60.00
7 Aktualizacja warunków technicznych przyłącza wodociągowego, kanalizacyjnego 30.00
8 Aktualizacja uzgodnienia projektu technicznego przyłącza wodociągowego, kanalizacyjnego 30.00
9 Włączenie przyłącza wodociągowego do sieci 200.00
10 Wymiana wodomierza wodociągowego z winy Użytkownika + cena wodomierza 150.00
11 Odcięcie przyłącza wodociągowego 150.00
12 Karta magnetyczna 52.85
13 Zamknięcie zaworu ulicznego – nawiertki 150.00
14 Otwarcie zaworu ulicznego – nawiertki 150.00
15 Zagospodarowanie nieczystości ciekłych na stacji zlewnej 7.10

* ustala się w okresie obowiązywania taryf dopłatę dla Grupy 1 OŚ1 odbiorców usług w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków w wysokości 1.05 zł/m3 (brutto).