Skocz do treści

Korzystanie z sieci wod.-kan.

Dostarczamy wodę i odbieramy ścieki sanitarne

Zajmujemy się wydobywaniem i uzdatnianiem wody oraz jej dostarczaniem do odbiorców na terenie gminy Tarnowo Podgórne i wybranych obszarów gmin: Kaźmierz, Rokietnica, Dopiewo oraz miasta Poznań.

Oczyszczaniem ścieków sanitarnych na gminnej oczyszczalni ścieków w Tarnowie Podgórnym oraz odbiorem ścieków za pośrednictwem sieci kanalizacji sanitarnej wyposażonej w przepompownie ścieków sanitarnych od mieszkańców gminy Tarnowo Podgórne, Dopiewo, Rokietnica i miasta Poznań.

Na terenie aglomeracji poznańskiej zajmujemy się eksploatacją sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowniami ścieków, a także przekazujemy ścieki do “kolektora smochowickiego”.

Dowiedz się więcej o:

Eksploatacja, naprawa i utrzymanie sieci i urządzeń wod.-kan.

Zajmujemy się eksploatacją:

  • sieci wodociągowej o długości 270 km,
  • przyłączy wodociągowych w ilości ok. 12450 szt.,
  • sieci kanalizacji sanitarnej o długości 235 km,
  • przyłączy kanalizacji sanitarnej ok. 7 600,
  • 88 sztuk przepompowni ścieków sanitarnych,
  • 3 stacji uzdatniania wody,
  • 3 przepompowni wody (strefowych),
  • 1 oczyszczalni ścieków sanitarnych.

Dowiedz się więcej o:

Wodomierze

Zajmujemy się eksploatacją wodomierzy zainstalowanych na przyłączach wodociągowych.

Dowiedz się więcej o: