Skocz do treści

Awarie i wyłączenia

KOMUNIKATY

Brak wody, 16:00-18:00 – Tarnowo Podgórne, Góra

NABÓR MONTER – HYDRAULIK

Szanowni Państwo,

SKUP SŁOMY – WSTRZYMANY!

Brak wody, 16:00-18:00 – Tarnowo Podgórne, Góra

NABÓR MONTER – HYDRAULIK

Szanowni Państwo,

Brak wody, 16:00-18:00 – Tarnowo Podgórne, Góra

NABÓR MONTER – HYDRAULIK

Brak wody, 16:00-18:00 – Tarnowo Podgórne, Góra

Tarnowska Gospodarka Komunalna TP-KOM Sp. z o. o. informuje, że z powodu awarii na sieci wodociągowej, w dniu 19 października br. (wtorek) od godz. 16:00 do godz. 18:00 nastąpi przerwa w dostawie wody do budynków położonych w przy ul. Szkolnej na odcinku od ul. Rzymskiej do ul. Podgórnej w m. Góra, ul. Licealnej, ul. Zaściankowej, w miejscowości Tarnowo Podgórne oraz przy ul. Podgórnej, ul. Przełęcz, ul. Górnej i ul. Ustronnej w miejscowości Góra.

Za powstałe utrudnienia przepraszamy.

Tarnowska Gospodarka Komunalna TP-KOM Sp. z o.o. poszukuje  pracownika na stanowisko:

MONTERA – HYDRAULIKA

Wymagania:

 • umiejętność wykonywania napraw i remontów w zakresie hydrauliki na sieci wodociągowej  i kanalizacji sanitarnej, wymiana uszczelnień, usuwanie przecieków, wymiana wodomierzy, zaworów, nawiertek itp., umiejętność pracy urządzeniami np: do zadymiania instalacji kanalizacyjnych; chętnie przyuczymy osoby po szkole zawodowej lub technikum o profilu hydraulicznym;
 • prawo jazdy kat.B;
 • dobra kondycja fizyczna;
 • wysoka kultura osobista;
 • umiejętność nawiązywania dobrego kontaktu z klientem;
 • kultura utrzymania sprzętu, narzędzi pracy w należytym ładzie i porządku;
 • wykształcenie zawodowe lub średnie;
 • teren działania: gmina Tarnowo Podgórne;

Wymagane dokumenty:

 • życiorys ze zdjęciem;
 • list motywacyjny;
 • kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe;
 • podpisane pisemne oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu w pełni praw publicznych;
 • podpisane pisemne oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych kandydata dla celów niezbędnych do przeprowadzenia rekrutacji;

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • dokumenty należy złożyć do dnia: 19.10.2021r.;
 • osobiście w Tarnowskiej Gospodarce Komunalnej TP-KOM Sp. z o.o. ,ul. Zachodnia 4,Tarnowo Podgórne ( Biuro Obsługi Klienta) lub za pośrednictwem poczty – w zamkniętej kopercie z dopiskiem „ nabór na stanowisko montera – hydraulika ”;

Informacje dodatkowe:

 • z osobami spełniającymi wymagania zostaną przeprowadzone rozmowy kwalifikacyjne  w uzgodnionym indywidualnie terminie;
 • po zakończeniu rekrutacji dokumenty aplikacyjne kandydatów zostaną komisyjnie zniszczone;

z uwagi na rosnącą falę upałów oraz związany z tym wzrost zużycia wody, zwracamy się z prośbą do  korzystających z sieci wodociągowej o racjonalne i oszczędne korzystanie z wody. Należy pamiętać, że woda z wodociągu w pierwszej kolejności służy celom bytowym tj. spożywczym i sanitarnym.

Apeluję się, aby ograniczyć zużycie wody na inne cele takie jak np. podlewanie trawników, napełnianie basenów itp.

Już na chwilę obecną zauważalny jest spadek ciśnienia wody w sieci wodociągowej, a wyżej wymienione czynności mogą doprowadzić do jeszcze większego spadku ciśnienia wody, co może skutkować przerwami w dostawie wody na terenie gminy Tarnowo Podgórne.

Prosimy o wyrozumiałość i dostosowanie się do apelu.

Uprzejmie informujemy, że do końca czerwca 2021r. wstrzymujemy skup słomy.

Zobacz archiwum komunikatów o awariach i wyłączeniach

ZGŁOŚ AWARIĘ PRZYŁĄCZA, SIECI WODOCIĄGOWEJ LUB KANALIZACYJNEJ

 • w przypadku wycieku na przyłączu oraz sieci  wodociągowej lub kanalizacji sanitarnej, należy niezwłocznie zgłosić powyższe do TP-KOM sp. z o.o.
 • zgłoś awarię telefonicznie:

od 7:00 do 15:00  na nr 61 8146 430; 8959 433; 8959 446
po 15:00 do 7:00 na nr 507-024-054  (24h)

lub wypełnij poniższy formularz.

ZGŁOŚ AWARIĘ

  Dane kontaktowe zgłaszającego

  Podaj swoje dane, abyśmy w razie potrzeby mogli dopytać o szczegóły lub zweryfikować zgłoszenie.

  Miejsce awarii


  Administratorem danych osobowych jest Tarnowska Gospodarka Komunalna TP-KOM Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie Podgórnym przy ul. Zachodniej 4 (zwana dalej „TP-KOM”). Wszelkie informacje dotyczące praw przysługujących osobom fizycznym, w tym prawa dostępu do danych osobowych, sprostowania danych, usunięcia danych (prawa do bycia zapomnianym), ograniczenia przetwarzania danych, przenoszenia danych, sprzeciwu oraz prawa do niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji w tym profilowaniu, a także inne informacje wymagane prawem zawarte są w Polityce Prywatności.

  Oferujemy usługi z użyciem specjalistycznego sprzętu – samochodów ciśnieniowych typu “WUKO”. Sprawdź zakres usług w cenniku.

  PRZEŚLIJ ZLECENIE USŁUGI

  biuro@tp-kom.pl
  tel. 61 8959433