Skocz do treści

SPRZEDAŻ KOMPOSTU!

Z radością informujemy, iż znosimy ograniczenia ilościowe w sprzedaży

Kompostu Tarnowskiego.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych klientów zakupiliśmy sito, aby zapewnić stały dostęp i możliwość zakupu, na bieżąco przygotowywanego do sprzedaży, środka poprawiającego jakość gleby, powstającego na kompostowni w Rumianku. Kompost może być stosowany w ogrodnictwie – pod warzywa, drzewa owocowe, ozdobne, pod trawniki, w rolnictwie…

Zapraszamy klientów do przyjazdu własnym środkiem transportu z przyczepką samochodową, bądź zamówieniu kompostu naszym transportem – kontenerowym. Pomoc przy załadunku oferujemy od poniedziałku do piątku w godzinach 7-15.

Gwarantujemy do końca roku stałość ceny na poziomie 80 zł netto.

W sprawie zakupu kompostu proszę kontaktować się pod numerem tel. 510 911 184

Kalkulację na sprzedaż po nowym roku będziemy przygotowywać, na tę chwilę nie możemy zapewnić, że cena się utrzyma.

POLECAMY !!!

Nowe ceny

Z dniem 01.08.2023r. wprowadza się zmianę cen odpadów przyjmowanych na punkt przeładunkowy oraz kompostownię w Rumianku. Cennik stanowi załącznik nr 1.

Prośba o racjonalne i oszczędne korzystanie z wody

Szanowni Państwo,
z uwagi na rosnącą falę upałów oraz związany z tym wzrost zużycia wody, zwracamy się z prośbą do korzystających z sieci wodociągowej o racjonalne i oszczędne korzystanie z wody. Należy pamiętać, że woda z wodociągu w pierwszej kolejności służy celom bytowym tj. spożywczym i sanitarnym.
Apelujmy, aby ograniczyć zużycie wody na inne cele takie jak np. podlewanie trawników, napełnianie basenów itp.
Już na chwilę obecną zauważalny jest spadek ciśnienia wody w sieci wodociągowej, a wyżej wymienione czynności mogą doprowadzić do jeszcze większego spadku ciśnienia wody, co może skutkować przerwami w dostawie wody na terenie gminy Tarnowo Podgórne.
Bardzo prosimy o wyrozumiałość i dostosowanie się do apelu.

Zagospodarowanie odpadów komunalnych wielkogabarytowych (20 03 07) pochodzących z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Miasta Luboń i Gminy Tarnowo Podgórne

 

Dostawa samochodu ciężarowego do wywozu śmieci

Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej w ul. Łozowej, Jemiołowej i Jaśminowej w Lusowie

 1. Informacja o udzieleniu zamówienia_14 12 2022 [481KB]
 2. SIWZ z dnia 07 11 2022 [494KB]
 3. Projekt PBW Łozowa Lusowo załącznik nr 1 [12MB]
 4. LUSOWO KANALIZACJA PRZEDMIAR [299KB]
 5. LUSOWO KANALIZACJA OFERTA [122KB]
 6. Formularz ofertowy- załącznik nr 2 [17KB]
 7. Projekt umowy – załącznik nr 3 [182KB]
 8. RODO do Regulaminu – załącznik nr 4 [18KB]
 9. Lusowo kanalizacja oferta [8KB]
 10. Lusowo kanalizacja przedmiar [8KB]
 11. Wybór oferty najkorzystniejszej – 17 11 2022[325KB]

Dostawa fabrycznie nowego ciągnika rolniczego z mocą znamionową min. 170 KM i fabrycznie nowego ciągnika rolniczego z mocą znamionową min. 105 KM.

Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia równej progowi unijnemu lub większej na ZAKUP I DOSTAWĘ OLEJU NAPĘDOWEGO – ZNAK SPRAWY 1/ZP/2022.

Dostawa dwukomorowego samochodu ciężarowego do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych

Dostawa samochodu ciężarowego do zbiórki odpadów komunalnych

Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Tarnowie Podgórnym Nr ref.: 1/NF/2020

baner-fundusze-europejskie

Usługi transportowe ciągnikiem siodłowym z naczepą – transport odpadów

Dostawa fabrycznie nowego samochodu do przewozu kontenerów zabudowanego nowym urządzeniem bramowym o udźwigu min. 10000 kg

DOSTAWA SAMOCHODU CIĘŻAROWEGO DO SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH

DOSTAWA W FORMIE LEASINGU OPERACYJNEGO ZAMIATARKI MONTOWANEJ NA PODWOZIU SAMOCHODU CIĘŻAROWEGO

Kompleksowa dostawa energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej na potrzeby Tarnowskiej Gospodarki Komunalnej TP-Kom Sp. z o.o. w 2019 roku

PLIKI DO POBRANIA:

Kompleksowa dostawa energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej na potrzeby Tarnowskiej Gospodarki Komunalnej TP-KOM Sp. z o.o.

PLIKI DO POBRANIA:

USŁUGA NADZORU INWESTORSKIEGO NAD ZADANIEM „Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Tarnowie Podgórnym”

PLIKI DO POBRANIA:

MODERNIZACJA I ROZBUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W TARNOWIE PODGÓRNYM

PLIKI DO POBRANIA:

Dostawa energii elektrycznej na potrzeby Tarnowskiej Gospodarki Komunalnej TP-KOM Sp. z o.o.

Nr. sprawy: 2/2016                                       Tarnowo Podgórne, dnia 30 listopad 2016 rok

 

ZAMAWIAJĄCY:                                                                          

TARNOWSKA GOSPODARKA KOMUNALNA TP-KOM SP. Z O.O.

UL. ZACHODNIA 4

62-080 TARNOWO PODGÓRNE

 

Dotyczy:  postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego nr 2/2016 na „Dostawę energii elektrycznej na potrzeby Tarnowskiej Gospodarki Komunalnej TP-KOM Sp. z o.o.”.

 

ZAWIADOMIENIE
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Działając na podstawie art. 92 ust. 1  ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164, z późn. zm.) Zamawiający informuje, iż w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na „Dostawę energii elektrycznej na potrzeby Tarnowskiej Gospodarki Komunalnej TP-KOM Sp. z o.o.wpłynęły następujące oferty:
Nr ofertyFirma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcyCena oferty bruttoPunkty w kryterium ceny (pkt.)Termin płatności (dni kalendarzowe)Punkty w kryterium terminu płatności (pkt.)Łączna liczba punktów (pkt.)
1Multimedia Polska Energia Sp. o.o.
ul. T. Wendy 7/9, 81-341 Gdynia
901 664,5058,8830 dni40,0098,88
2innogy Polska S. A.
ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 41
00-347 Warszawa
884 771,5060,0030 dni40,00100,00
3NOVUM  S.A.
ul. Racławicka 146, 02-117 Warszawa
905 465,4558,6330 dni40,0098,63
4ENERGA – OBRÓT SA
Al. Grunwaldzka 472, 80 – 309 Gdańsk
889 417,0759,6930 dni40,0099,69
5ENEA S.A.
Departament Sprzedaży
Biuro Przetargów Publicznych
ul. Strzeszyńska 58, 60-479 Poznań
971 348, 1854,6530 dni40,0094,65

 

 

 

 

Mając na uwadze powyższe zestawienie do realizacji przedmiotowego zamówienia został wybrany Wykonawca:

innogy Polska S.A., ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 41, 00-347 Warszawa

Oferta niniejszego Wykonawcy spełnia wszystkie wymagania określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz w ustawie – Prawo zamówień publicznych, przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny i innych kryteriów odnoszących się do przedmiotu zamówienia, tj. uzyskała najwyższa sumę liczby punktów przyznanych w poszczególnych kryteriach oceny ofert oraz zawiera cenę, która mieści się w kwocie, jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie przedmiotu zamówienia.

Umowa na realizację przedmiotowego zadania zostanie zawarta zgodnie z art. 94 ust 1 pkt. 2) ustawy – Prawo zamówień publicznych, w terminie nie krótszym niż 5 dni od daty przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

 

 

Z poważaniem

Waldemar Nowak – Prezes Zarządu

BRAK WODY

Tarnowska Gospodarka Komunalna TP-KOM Sp. z o. o. informuje, że z powodu awarii na sieci wodociągowej, w dniu 20.09.2023 br. od godz. 8:00 do godz. 14:00 nastąpi spadek ciśnienia wody aż do możliwej przerwy w dostawie wody do budynków położonych w miejscowości: Tarnowo Podgórne przy ulicy Sowiej, Poznańskiej oraz Szumin.

Za powstałe utrudnienia przepraszamy.

TP-KOM Dział Wodociągów i Kanalizacji

BRAK WODY

Tarnowska Gospodarka Komunalna TP-KOM Sp. z o. o. informuje, że z powodu awarii na sieci wodociągowej, w dniu 18.09.2023 br. od godz. 10:00 do godz. 14:00 nastąpi spadek ciśnienia wody aż do możliwej przerwy w dostawie wody do budynków położonych w miejscowości: Tarnowo Podgórne przy Owocowej.

Za powstałe utrudnienia przepraszamy.

TP-KOM Dział Wodociągów i Kanalizacji

KOMUNIKAT – BRAK WODY

Tarnowska Gospodarka Komunalna TP-KOM Sp. z o. o. informuje, że z powodu awarii na sieci wodociągowej, w dniu 07.09.2023 br. od godz. 9:00 do godz. 14:00 nastąpi spadek ciśnienia wody aż do możliwej przerwy w dostawie wody do budynków położonych w miejscowości: Lusówko przy ul. Sierosławskiej oraz ul. Rozalińskiej.
Za powstałe utrudnienia przepraszamy.

TP-KOM

Dział Wodociągów i Kanalizacji

ZAPRASZAMY NA DZIEŃ OTWARTY OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW

W uzupełnieniu atrakcji zaproponowanych mieszkańcom w ramach pikniku

Na zdrowie! Tarnowskie Tężnie”,

Tarnowska Gospodarka Komunalna TP-KOM

 ZAPRASZA

na Dzień Otwarty

 oczyszczalni ścieków w Tarnowie Podgórnym

w dniu 2 września 2023 roku (sobota) w godzinach od 14.00 do 18.00.

Podczas wizyty na oczyszczalni będzie można zapoznać się efektami modernizacji i rozbudowy oczyszczalni ścieków przeprowadzonej z wykorzystaniem dofinansowania z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Po obiekcie oprowadzą Państwa pracownicy TP-KOM, którzy wyjaśnią poszczególne etapy procesu oczyszczania ścieków, a także odpowiedzą na wszelkie nurtujące Państwa pytania dotyczące Naszej Oczyszczalni.

Komunikat o braku wody

Tarnowska Gospodarka Komunalna TP-KOM Sp. z o. o. informuje, że z powodu awarii na tranzycie wodociągowym w m. Lusówko, w dniu 24.08.2023 br. od godz. 12:00 do dn. 25.08.2023 r. godz. 12:00 nastąpi spadek ciśnienia wody dostarczanej w miejscowościach: Tarnowo Podgórne, Lusówko, Sierosław, Rumianek, Jankowice, Ceradz Kościelny.

Apelujmy, aby w tym czasie ograniczyć zużycie wody na inne cele takie jak np. podlewanie trawników!

Za powstałe utrudnienia przepraszamy.

TP-KOM Dział
Wodociągów i Kanalizacji

BRAK WODY

Tarnowska Gospodarka Komunalna TP-KOM Sp. z o. o. informuje, że z powodu awarii na sieci wodociągowej, w dniu 08.08.2023 br. od godz. 10:30 do godz. 13:30 nastąpi spadek ciśnienia wody aż do możliwej przerwy w dostawie wody do budynków położonych przy ul. Łąkowej oraz ul. Łanowej w miejscowości: Tarnowo Podgórne .

Za powstałe utrudnienia przepraszamy.

TP-KOM Dział Wodociągów i Kanalizacji