Skocz do treści

Odpady z budowy, remontów, wielkogabarytowe

Odpady z budowy, remontów to odpady pochodzące z prowadzonych prac remontowych, wyjątek azbest i materiały pokryciowe dachów np. papa. W zależności od tego czy odpady dostarczone zostaną w postaci wysegregowanej czy zmieszanej oraz czy pochodzą od osób fizycznych czy firm obowiązuje inna cena.

Odpady wielogabarytowe to elementy wyposażenia wnętrz takie jak: meble, dywany, sprzęt AGD itd.

Cennik

Cennik nie dotyczy mieszkańców zameldowanych na terenie gminy Tarnowo Podgórnym w zakresie i ilościach wskazanych w Uchwale Rady gminy nr XXXII/490/2016 z dnia 27.09.2016r.  w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Uchwała Rady Gminy nr XXXII/490/2016

Uchwała Rady Gminy nr XXXII/490/2016 [PDF – 1 MB]

Zamów kontener, transport

  • zgłoszenie telefoniczne pod nr tel. (61) 8959 434 lub ( 61) 8959 441lub mail biuro@tp-kom.pl;
  • zgłoszenie należy złożyć co najmniej 2 dni przed wykonaniem usługi;

Zawieź odpady na PSZOK

  • osobiście odpady mogą zawozić osoby prywatne (mieszkańcy gminy Tarnowo Podgórne) posiadające złożoną deklarację, wniesioną opłatę oraz dowód osobisty do wglądu;