Skocz do treści

Odpady z budowy, remontów, wielkogabarytowe

Odpady z budowy, remontów to odpady pochodzące z prowadzonych prac remontowych, wyjątek azbest i materiały pokryciowe dachów np. papa. W zależności od tego czy odpady dostarczone zostaną w postaci wysegregowanej czy zmieszanej oraz czy pochodzą od osób fizycznych czy firm obowiązuje inna cena.

Odpady wielkogabarytowe to elementy wyposażenia wnętrz takie jak: meble, dywany, sprzęt agd itd.

Natomiast zmieszane odpady pochodzące z budowy i remontów przyjmowane są wyłącznie odpłatnie według obowiązującego cennika.

Cennik

Cennik nie dotyczy mieszkańców zameldowanych na terenie gminy Tarnowo Podgórnym w zakresie i ilościach wskazanych w Uchwale Rady gminy nr XXXII/490/2016 z dnia 27.09.2016r.  w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Uchwała Rady Gminy nr XXXII/490/2016 [PDF – 1 MB]

Cennik odpadów przyjmowanych na punkt przeładunkowy i kompostownię -Załącznik nr 1 [82KB]

Cennik odpadów na punkt przeładunkowy i kompostownię – Załącznik nr 2 [44KB]

Cennik sprzętu RTV i AGD przyjmowanych na punkt przeładunkowy [PDF – 47 kB]

Cennik usług dodatkowych [PDF – 126 KB]

Jak postępować z odpadami z budowy, remontów i wielkogabarytowymi?

Skorzystaj ze zbiórki w terminie wg harmonogramu

Pobierz harmonogram:

Harmonogram zbiórki odpadów wielkogabarytowych, metalu, sprzętu elektrycznego i elektronicznego z terenu gminy Tarnowo Podgórne w 2019 r [435 KB]

Zamów kontener, transport

Zgłoszenie należy złożyć telefonicznie pod nr 61-89-59-434, 61-89-59-441 odpowiednio wcześniej, co najmniej 2 dni przed wykonaniem usługi.

Zamówienie kontenera przez firmę

W przypadku firm zgłoszenie musi odbyć się w formie zlecenia mailem, faxem lub osobiście pisemnie. Usługa standardowo świadczona jest na okres 48 godzin. Zlecenie powinno zawierać dane firmy, ilość i wielkość kontenerów (w metrach sześciennych), miejsce ich dostarczenia oraz rodzaj odpadu do odbioru. W przypadku wątpliwości prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy.

Zawieź odpady do Rumianku do PSZOK

Osobiście odpady mogą zawozić osoby prywatne (mieszkańcy gminy Tarnowo Podgórne) posiadające złożoną deklarację, wniesioną opłatę oraz dowód osobisty do wglądu.