Skocz do treści

Odpady problemowe

ODPADY PROBLEMOWE – należy przez to rozumieć szczególne rodzaje odpadów w strumieniu odpadów komunalnych, które ze względu na swoje pochodzenie, skład chemiczny i inne właściwości stwarzają zagrożenie dla środowiska. Są to następujące rodzaje odpadów: zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe oraz zużyte opony.

  • nie odbieramy wszystkich odpadów problemowych pochodzących z gospodarstw domowych w czasie akcji organizowanych przez Gminę Tarnowo Podgórne .
  • niektóre odpady mieszkańcy mogą przywieźć indywidualnie, nieodpłatnie na PSZOK w Rumianku w godzinach otwarcia PSZOK:

a) odpady wielkogabarytowe,

b) sprzęt RTV AGD,

c) świetlówki,

d) baterie,

e) opony,

f) opakowania po farbach,

g) odpady z betonu i gruzu,

h) styropian opakowaniowy