Skocz do treści

Odpady problemowe

Nie odbieramy wszystkich odpadów problemowych pochodzących z gospodarstw domowych.

Odpady problemowe odbierane są od mieszkańców gminy Tarnowo Podgórne w czasie akcji organizowanych przez Gminę Tarnowo Podgórne.

Niektóre odpady mieszkańcy mogą przywieźć indywidualnie, nieodpłatnie na PSZOK w Rumianku w godzinach otwarcia PSZOK:

 • odpady wielkogabarytowe,
 • sprzęt RTV AGD,
 • świetlówki,
 • baterie,
 • przeterminowane leki,
 • opony,
 • opakowania po farbach,
 • odpady z betonu i gruzu,
 • styropian opakowaniowy

oraz odpady, które zbierane są na terenie gminy w sposób selektywny:

 • papier,
 • tworzywa sztuczne,
 • szkło,
 • odpady BIO.