Skocz do treści

Odpady komunalne

Odpady komunalne to odpady powstające w gospodarstwach domowych lub w nieruchomości niezamieszkałej w wyniku działalności przemysłowej, handlowo-usługowej, oświatowej czy kulturalnej, które ze względu na swój charakter lub skład są podobne do odpadów powstających w gospodarstwach domowych. Odpadami komunalnymi nie są w szczególności wycofane pojazdy, odpady poprodukcyjne oraz wszystkie odpady niebezpieczne.

Odpady komunalne są odbierane  przez TP-KOM wg harmonogramu (patrz poniżej) z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu gminy Tarnowo Podgórne: Baranowo, Chyby, Przeźmierowo, Rumianek, Tarnowo Podgórne, Wysogotowo, Sierosław, Batorowo, Swadzim, Sady, Lusówko, Lusowo, Jankowice, Ceradz Kościelny, Góra, Kokoszczyn na podstawie złożonych deklaracji.

Deklaracja o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

KIEDY SKŁADA SIĘ DEKLARACJĘ?

Deklarację należy złożyć w przypadku zakupu lub wynajmu nieruchomości, a w przypadku zmiany danych zawartych w pierwszej deklaracji np. zmiany osób zamieszkałych lub zmiany ilości i rodzaju pojemników przez firmy, instytucje itp.. należy złożyć korektę deklaracji. W razie wyprowadzki/sprzedaży nieruchomości należy złożyć deklarację „na zero osób”.

KTO JEST ZOBOWIĄZANY DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI?

Składającym deklarację jest właściciel, współwłaściciel, użytkownik wieczysty, użytkownik, najemca lub inny podmiot. W przypadku spółdzielni mieszkaniowej lub wspólnoty to zarządca jest zobowiązany złożyć deklarację ze wskazaniem liczby mieszkańców i wyliczeniem kwoty opłaty.

DLACZEGO OPŁACA SIĘ ZBIERAĆ ODPADY W SPOSÓB SELEKTYWNY?

Opłata za zbieranie odpadów komunalnych w sposób selektywny jest niższa. Ponadto przyczyniamy się do ochrony środowiska naturalnego. Selektywne zbieranie odpadów się opłaca zarówno mieszkańcowi jak i gminie. Zobacz poniżej jak segregować odpady.

OPŁATY I INDYWIDUALNE KONTO

Składający deklarację jest zobowiązany do SAMODZIELNEGO wyliczenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Opłaty należy regulować na indywidualne konto klienta. Informacje na temat swojego numeru konta uzyskasz w Urzędzie Gminy Tarnowo Podgórne.

JAK ZŁOŻYĆ DEKLARACJĘ?

– MIESZKANIEC GMINY TARNOWO PODGÓRNE

 1. Pobierz Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi OSOBY FIZYCZNE – [PDF 941 KB]
 2. Wydrukuj,
 3. Wypełnij wg podanej instrukcji i podpisz.
 4. Wyślij lub złóż osobiście deklarację w Urzędzie Gminy.
 5. Otrzymasz własne konto bankowe – numer konta otrzymasz listem poleconym z Urzędu Gminy.

– FIRMA Z GMINY TARNOWO PODGÓRNE

Zapraszamy do podpisywania umów na odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości niezamieszkałych, dzierżawę pojemnika lub kontenera.

W razie jakichkolwiek pytań zadzwoń pod numer telefonu 61-89-59-427, 61-89-59-437.

Wystaw lub udostępnij odpady w terminie wskazanym w harmonogramie. Aktualne harmonogramy są publikowane na stronie TP-KOM, można je też pobrać bezpośrednio w TP-KOM, oraz są publikowane w miesięczniku Sąsiadka Czytaj a także w kalendarzu wydawanym przez Gminę. Jeżeli masz jakiekolwiek pytania lub problemy związane z odpadami komunalnymi: skontaktuj się z TP-KOM.

Harmonogramy odbioru odpadów niesegregowanych i segregowanych

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych niesegregowanych z terenu gminy Tarnowo Podgórne w 2019r [244 KB]

Harmonogram odbioru odpadów segregowanych, zielonych oraz liści z terenu gminy Tarnowo Podgórne w 2019r [PDF – 269 KB]

Harmonogram zbiórki odpadów wielkogabarytowych, metalu, sprzętu elektrycznego i elektronicznego z terenu gminy Tarnowo Podgórne w 2019 r [435 KB]

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych niesegregowanych i wielkogabarytowych z terenu gminy Kaźmierz w 2019r [PDF – 484 KB]

Harmonogram odbioru odpadów segregowanych, zielonych oraz liści z terenu gminy Kaźmierz w 2019r. [PDF – 541 KB]

Harmonogram Tarnowo Podgórne – odpady niesegregowane i segregowane – 2019 rok – NIEZAMIESZKAŁE [PDF – 238KB]

 

 

Sprawdź również harmonogramy zbiórki odpadów wielkogabarytowych, metalu, sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

Jak segregować odpady?

Worek z nadrukiem
MAKULATURA

wrzucamy:

 • papier szkolny, biurowy, gazety, książki, katalogi, zeszyty,
 • papierowe torby i worki,
 • kartony i tekturę oraz wykonane z nich opakowania,

nie wrzucamy:

 • opakowań wielomateriałowych (kartoniki po napojach),
 • tłustego i zabrudzonego papieru (np. papierowych opakowań po maśle, margarynie,   twarogu, kartoników po mleku czy po napojach),
 • kalki, papieru termicznego i faksowego oraz tapet,
 • odpadów higienicznych (np. wacików, podpasek, pieluch).

Worek z nadrukiem
PLASTIK

wrzucamy:

 • puste, odkręcone i zgniecione butelki plastikowe po napojach (np. typu PET)
 • puste butelki plastikowe po kosmetykach i środkach czystości,
 • plastikowe worki po mleku,
 • plastikowe zakrętki, i nakrętki od słoików,
 • plastikowe opakowania po lekach,
 • folię i torebki z tworzyw sztucznych,
 • opakowania wielomateriałowe (kartoniki po napojach),
 • puszki (podczyszczone, bez zawartości)

nie wrzucamy:

 • butelek i opakowań z zawartością,
 • butelek po olejach spożywczych i samochodowych,
 • opakowań po olejach spożywczych i silnikowych, smarach,
 • styropianu, gumy i plastikowych zabawek,
 • plastikowych opakowań po żywności (np. po jogurtach, serkach, kefirach, margarynach  i owocach),
 • plastikowych opakowań po wyrobach garmażeryjnych,
 • plastikowych butelek z jakąkolwiek zawartością,
 • puszek po farbach,
 • sprzętu elektrycznego, elektronicznego i sprzętu AGD i baterii,
 • opakowań po aerozolach (dezodoranty, rozpylacze), lekach,
 • opakowań po środkach chwasto czy owadobójczych

Worek z nadrukiem
SZKŁO

wrzucamy:

 • podczyszczone butelki i słoiki szklane po napojach i żywności (bez nakrętek, uszczelek)
 • szklane opakowania po kosmetykach

nie wrzucamy:

 • potłuczonego szkła,
 • szyb okiennych, samochodowych oraz luster,
 • porcelany i ceramiki, doniczek,
 • żarówek, lamp neonowych, fluorescencyjnych i rtęciowych, reflektorów, izolatorów, ekranów i lamp telewizyjnych.
 • szkła stołowego, kryształu, szkła okularowego oraz żaroodpornego.

Worek z nadrukiem
ZIELONE

wrzucamy:

 • trawa i liście,

Podstawą odbioru w/w odpadów jest złożona deklaracja z wyborem opcji SELEKTYWNY oraz zgłoszenie telefonicznie lub osobiście do TP-KOM potrzebę odbioru odpadów BIO i pobranie specjalnych worków na odpady zielone i liście.

Możliwy jest również odbiór odpadów w specjalnych pojemnikach na BIO, które można nabyć we własnym zakresie, albo uzyskać w użytkowanie od TP-KOM w miarę ich dostępności. Pojemnik musi być zgłoszony do TP-KOM i opisany „Odpady Zielone i Liście”

W związku ze specjalną strukturą worków biodegradowalnych, prosimy nie przechowywać ich w warunkach wilgotnych, a odpady umieszczać nie dłużej niż kilka dni przed odbiorem ponieważ mogą one ulec rozpadowi.

Równocześnie zwracamy Państwu uwagę, iż nie należy wystawiać odpadów biodegradowalnych w workach na odpady segregowane (plastik, szkło, makulatura) oraz innych foliowych. W takich przypadkach odpady BIO nie będą odbierane.

Zgodnie z Regulaminem nieprawidłowo wysegregowane odpady segregowane nie będą odbierane. „W przypadku niedopełniania przez właściciela nieruchomości obowiązku w zakresie selektywnego zbierania odpadów komunalnych Wykonawca odbiera odpady te jako zmieszane odpady komunalne w terminie wynikającym z harmonogramu i powiadamia o tym Związek”. Worki należy wystawić w dniu odbioru przed nieruchomością do godz. 7:30.

Inne

Dla mieszkańców gminy Tarnowo Podgórne z nieruchomości zamieszkałych  został otwarty Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, tzw. PSZOK. Istnieje możliwość samodzielnego, bezpłatnego dostarczania odpadów segregowanych, zielonych, wielkogabarytowych i innych do PSZOK-u. W przypadku wątpliwości dowiedz się więcej telefoniczne jak pozbyć się w/w odpadów.

Co zrobić ze zużytą odzieżą?

Nie odbieramy zużytej odzieży jako segregacji. Na terenie gminy ustawione są pojemniki na odzież. Co jakiś czas natomiast pozostawiane są ulotki w skrzynkach pocztowych o zbiórce odzieży i taką odzież w workach można wystawiać przed posesję.

Zobacz, jakimi pojazdami odbieramy odpady