Skocz do treści

Odpady BIO

Odpady BIO (odpady zielone) to trawa, liście i drobne gałązki.

Odpady BIO są odbierane  przez TP-KOM zgodnie z obowiązującym harmonogramem na terenie gmin Tarnowo Podgórne i Kaźmierz.

Korzyści:

  • Ekologia – dzięki systematycznemu zbieraniu i utylizacji odpadów zielonych uwalniamy nasze lokalne środowisko od procesów gnilnych, rozprzestrzeniania się odorów, rozwoju niepożądanych mikroorganizmów.
  • Ekonomia – poprzez zorganizowany system wspólnego przygotowywania, zbierania, wywozu oraz utylizacji BIO odpadów znacznie ogranicza koszty tego procesu.
  • Porządek – systematyczne zbieranie BIO odpadów pomaga w zachowaniu czystości i porządku na terenie Gminy a nasze ulice, place, tereny zielone wyglądają czysto i schludnie. Dzięki temu nasza społeczność lokalna może pracować, uczyć się i wypoczywać w dużo bardziej komfortowych warunkach.

Jak zacząć?

Informacja dla mieszkańców

Zadeklaruj segregowanie odpadów BIO

Zgłoszenie odbioru odpadów zielonych można wykonać telefonicznie.  Jeżeli dostępny jest pojemnik na odpady BIO trzeba jechać do TP-KOM w celu podpisania umowy (proszę sprawdzić tel. czy są akurat dostępne). Pierwszy raz worki biodegradowalne należy odebrać w siedzibie TP-KOM, a następne otrzymuje się na zasadzie wymiany podczas odbioru.

Harmonogramy odbioru odpadów zielonych znajdują się na stronie o odpadach komunalnych.

Odbiór odpadów BIO poza harmonogramem

W przypadku większej ilości odpadów BIO mieszkaniec gminy Tarnowo Podgórne może bezpłatnie dostarczyć odpad (luzem) na PSZOK, lub zamówić  kontener i zapłacić tylko za transport (deklaracja – z zaznaczeniem Selektywny).

Informacja dla firm zajmujących się utrzymaniem zieleni

Firmy świadczące usługi na terenie gminy Tarnowo Podgórne mogą:

  • odpad zutylizować na terenie kompostowni w Rumianku (przywóz samodzielny);
  • opcjonalnie zamówić transport kontenera (płatność za transport w zależności od odległości);

Płatność za utylizację odpadu – według aktualnego cennika.

Nowi klienci – prosimy przesłać zapytanie mailem. Proszę podać dane firmy.

Zobacz, jakimi pojazdami odbieramy odpady