Skocz do treści

Odpady BIO

Odpady BIO to trawa, liście oraz rozdrobnione gałęzie (długość max 10 cm i grubość/średnica max 3 cm) .

Odpady BIO są odbierane  przez TP-KOM zgodnie z obowiązującym harmonogramem na terenie gmin Tarnowo Podgórne

Odpady BIO należy wrzucać do pojemnika luzem (czyli bez żadnego dodatkowego opakowania, dodatkowych woreczków biodegradowalnych itp). 

Pojemniki BIO nieprawidłowo segregowane nie będą odbierane!!!

Korzyści

  • Ekologia – dzięki systematycznemu zbieraniu i utylizacji odpadów zielonych uwalniamy nasze lokalne środowisko od procesów gnilnych, rozprzestrzeniania się odorów, rozwoju niepożądanych mikroorganizmów.
  • Ekonomia – poprzez zorganizowany system wspólnego przygotowywania, zbierania, wywozu oraz utylizacji BIO odpadów znacznie ogranicza koszty tego procesu.
  • Porządek – systematyczne zbieranie BIO odpadów pomaga w zachowaniu czystości i porządku na terenie Gminy a nasze ulice, place, tereny zielone wyglądają czysto i schludnie. Dzięki temu nasza społeczność lokalna może pracować, uczyć się i wypoczywać w dużo bardziej komfortowych warunkach.

Mieszkańcy gminy

  • odbierają darmowe pojemniki na odpady BIO w siedzibie Spółki;
  • odpady BIO odbierane są według harmonogramu;
  • w przypadku większej ilości odpadów BIO mieszkaniec gminy Tarnowo Podgórne, który złożył deklarację i opłaca regularnie odbiór odpadów może:

– bezpłatnie dostarczyć odpad (luzem) w ilości nie większej niż 400 kg/rok/posesję w postaci trawy, liści i rozdrobnionych gałęzi o długości max 30 cm i grubości max 10 cm. na  PSZOK z miejsca zamieszkałego  po okazaniu dowodu osobistego.

Firmy

Firmy świadczące usługi na terenie gminy Tarnowo Podgórne mogą:

  • odpad zutylizować na terenie kompostowni w Rumianku (przywóz samodzielny);
  • lub zamówić transport kontenera (płatność za transport w zależności od odległości);
  • płatność za utylizację odpadu – według aktualnego cennika.

Nowi klienci – prosimy przesłać zapytanie mailem. Proszę podać dane firmy.