Skocz do treści

PSZOK

PSZOK – Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych

czynny:

Rumianek, ul. Szkolna.

od poniedziałku do piątku, w godzinach od 7.00 – 17.00

tel. 510911184

Baranowo, ul. Rzemieślnicza

w poniedziałek od 8.00 do 12.00

środę od 12.00 do 16.00

piątek od 12.00 do 16.00

sobotę od 10.00 do 14.00.

tel. 797208158

Działalność

Mieszkańcy gminy

  • w przypadku większej ilości odpadów BIO mieszkaniec gminy Tarnowo Podgórne, który złożył deklarację  i opłaca regularnie odbiór odpadów  może:

– bezpłatnie dostarczyć odpad (luzem) w ilości nie większej niż 400 kg/rok/posesję w postaci trawy, liści i rozdrobnionych gałęzi o długości max 30 cm i grubości max 10 cm. na  PSZOK z miejsca zamieszkałego  po okazaniu dowodu osobistego.

PSZOK – Uchwała NR XXXVII/649/2021 Rady Gminy Tarnowo Podgórne
w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.