Skocz do treści

Sprzedaż kompostu

Kompost tarnowski

Cena

  • 50,00 zł za tonę ( netto)

Można również wymienić słomę na kompost w stosunku 1:3

Istnieje możliwość zlecenia załadunku i transportu większych ilości kompostu.

Więcej informacji uzyskają Państwo pod numerem tel. 510 911 184

Opis

kompostownia sprzedaż kompostuKompost Tarnowski wytwarzany jest w kompostowni w Rumianku w oparciu o technologię SDE (Systemy Dla Środowiska).

Sprzedaż odbywa się cały rok.

Kompost Tarnowski cechuje się strukturą próchniczą – poprawiającą właściwości gleby. Można go stosować w uprawach polowych, na gruntach ornych, w rekultywacji zdegradowanych gruntów ornych, sadownictwie, warzywnictwie, uprawach roślin ozdobnych – doniczkowych, balkonowych, rabatowych, wazonowych, drzew i krzewów ozdobnych, pod osłonami, w zakładaniu i pielęgnacji trawników.

Wyniki badań

Zgodnie z podanymi w poszczególnych opiniach.

Certyfikat

Decyzja Nr G-542/15 z 11.12.2015r. wydana przez Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Opinie

Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach

Instytut Weterynarii w Puławach

Instytut Ogrodnictwa w Skierniewicach – Warzywnictwo

Instytut Ogrodnictwa w Skierniewicach – Sadownictwo

Instytut Ogrodnictwa w Skierniewicach – Rośliny ozdobne

Instytut Medycyny Wsi w Lublinie

Instytut Ochrony Środowiska w Warszawie

Jak kupić?

Niewielkie ilości (do 5 Mg)

PSZOK (Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych) TP-KOM, Tarnowo Podgórne

Można zakupić na miejscu, w kompostowni. Wystarczy pojechać na kompostownię np. z przyczepką samochodową i zapłacić na miejscu i odebrać kompost.

Większe ilości (pow. 5 Mg)

Prosimy o telefonicznie lub mailowe umówienie się na spotkanie TP-KOM, aby doprecyzować warunki transportu i załadunku.

tel. 512 048 365, jaleksandrowicz@tp-kom.pl