Skocz do treści

Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia równej progowi unijnemu lub większej na ZAKUP I DOSTAWĘ OLEJU NAPĘDOWEGO – ZNAK SPRAWY 1/ZP/2022.

Dostawa wodomierzy z nakładką radiową – znak sprawy 1/RUZS/2021.

1.Ogłoszenie o przetargu z dnia 13 12 2021

2. SIWZ z dnia 13 12 2021

3. Regulamin udzielania zamówień sektorowych przez Spółkę

4. Załącznik nr 1 do SIWZ – opis przedmiotu zamówienia

5. Załącznik nr 2 do SIWZ – formularz ofertowy

6. Załącznik nr 3 do SIWZ – wzór umowy

7. Załącznik nr 4 do SIWZ – oświadczenie wykonawcy

8. Załącznik nr 1 do SIWZ – opis przedmiotu zamówienia-popr z dnia 15 12 202

9.Załacznik nr 1 do SIWZ – opis przedmiotu zamówienia-popr z dnia 20 12 2021

10.Informacja z otwarcia ofert 29 12 2021

11.Wybór oferty najkorzystniejszej 30 12 2021