Skocz do treści

Dostawa fabrycznie nowego ciągnika rolniczego z mocą znamionową min. 170 KM i fabrycznie nowego ciągnika rolniczego z mocą znamionową min. 105 KM.

Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia równej progowi unijnemu lub większej na ZAKUP I DOSTAWĘ OLEJU NAPĘDOWEGO – ZNAK SPRAWY 1/ZP/2022.