Skocz do treści

Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej w ul. Łozowej, Jemiołowej i Jaśminowej w Lusowie

 1. SIWZ z dnia 07 11 2022 [494KB]
 2. Projekt PBW Łozowa Lusowo załącznik nr 1 [12MB]
 3. LUSOWO KANALIZACJA PRZEDMIAR [299KB]
 4. LUSOWO KANALIZACJA OFERTA [122KB]
 5. Formularz ofertowy- załącznik nr 2 [17KB]
 6. Projekt umowy – załącznik nr 3 [182KB]
 7. RODO do Regulaminu – załącznik nr 4 [18KB]
 8. Lusowo kanalizacja oferta [8KB]
 9. Lusowo kanalizacja przedmiar [8KB]
 10. Wybór oferty najkorzystniejszej – 17 11 2022[325KB]

PROMOCJA!!! SPRZEDAŻ VOLVO – 30%!!!

Tarnowska Gospodarka Komunalna Sp. z o.o. , informuje  o sprzedaży  :

PROMOCJA – 30%

 1. Samochód ciężarowy VOLVO HDS-FM12 6×2, rok 2000, wartość szacunkowa 73.500,00  zł netto + obowiązujący podatek VAT, – 30% – cena aktualna 51.450,00 zł + VAT (bez platformy, brak dozoru technicznego HDS, brak aktualnego badania technicznego);

Osoby zainteresowane kupnem, prosimy o kontakt telefoniczny z działem czystości i porządku pod numerem tel. 61 8959 434.

KOMUNIKAT

W związku z pojawiającymi się w ostatnim czasie w przestrzeni publicznej informacjami jakoby wystąpił „nielegalny spływ ścieków z Oczyszczalni Ścieków w Tarnowie Podgórnym do Jeziora Kierskiego” Tarnowska Gospodarka Komunalna TP-KOM sp. z o.o. (dalej „TP-KOM”) informuje:

 1. Oczyszczalnia Ścieków w Tarnowie Podgórnym pracuje bez jakichkolwiek zakłóceń lub awarii, odprowadzając wyłącznie ścieki oczyszczone do Kanału Przybrodzkiego (odbiornika), o parametrach znacząco lepszych niż dopuszczalne, określone przez aktualne pozwolenie wodnoprawne na wprowadzanie ścieków do wód.
 2. Celem pełnej kontroli procesów technologicznych, a przy tym transparentności funkcjonowania Oczyszczalni Ścieków w Tarnowie Podgórnym – TP-KOM prowadzi stały monitoring pracy urządzeń kanalizacyjnych i w ramach tych działań prowadzi badania ścieków oczyszczonych w cyklach tygodniowych znacząco częściej niż zobowiązują do tego TP-KOM obowiązujące przepisy prawa oraz warunki pozwolenia.
 3. TP-KOM nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek działania lub zaniechania osób lub podmiotów trzecich, mające miejsce tak na Kanale Przybrodzkim, jak i innych ciekach wodnych łączących się w jakimkolwiek stopniu z Kanałem Przybrodzkim.
 4. TP-KOM nie podejmowała samodzielnie, ani też nie zlecała w ostatnim czasie żadnych działań skutkujących tym, iż do rowu melioracyjnego SK-63, a w konsekwencji do Jeziora Kierskiego mogły przepływać wody Kanału Przybrodzkiego. TP-KOM nie ponosi odpowiedzialności za działania osób lub podmiotów trzecich w tym zakresie.
 5. TP-KOM niezwłocznie podejmie wszelkie kroki przewidziane prawem wobec osób rozpowszechniających w przestrzeni publicznej nieprawdziwe informacje, naruszające wizerunek oraz dobre imię TP-KOM.

Dostawa fabrycznie nowego ciągnika rolniczego z mocą znamionową min. 170 KM i fabrycznie nowego ciągnika rolniczego z mocą znamionową min. 105 KM.

Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia równej progowi unijnemu lub większej na ZAKUP I DOSTAWĘ OLEJU NAPĘDOWEGO – ZNAK SPRAWY 1/ZP/2022.