Skocz do treści

NOWE TARYFY ZA ZAOPATRZENIE W WODĘ I ODBIÓR ŚCIEKÓW !

Tarnowska Gospodarka Komunalna TP-KOM Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie Podgórnym na podstawie ustawy o  zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym  odprowadzeniu ścieków    (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. nr 123 poz. 858 z późn. zm.) uprzejmie informuje Odbiorców usług o zatwierdzeniu przez Dyrektora RZGW Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Poznaniu, nowych taryf dotyczących zaopatrzenia w wodę i odbioru ścieków dla mieszkańców Gminy Tarnowo Podgórne.

Taryfy wejdą w życie dn. 06.06.2024 r. i obowiązywać będą przez okres 36 miesięcy.