Skocz do treści

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE – PLATFORMA ZAKUPOWA

Na podstawie przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2023.1605) wszystkie postępowania prowadzone są Platformie Zakupowej pod adresem:  www.tp-kom.eb2b.com.pl