Skocz do treści

Zdalne odczyty

Szanowni Mieszkańcy,

Tarnowska Gospodarka Komunalna TP-KOM Sp. z o.o. uprzejmie informujemy, że w miesiącu kwietniu 2022 roku rozpoczęło się wdrażanie systemu zdalnych odczytów zużycia wody. W związku z czym, nowo montowane wodomierze będą standardowo wyposażone w nakładki, umożliwiające dokonywanie zdalnych odczytów ich wskazań – bez konieczności bezpośredniego wejścia na teren nieruchomości. Jest to nowoczesne rozwiązanie, które ułatwi proces odczytywania wodomierzy i tym samym, prowadzenia poprawnych i rzeczywistych rozliczeń za świadczone usługi wodociągowo-kanalizacyjne.

W związku z powyższym TP-KOM zwraca się z uprzejmą prośbą do Mieszkańców Naszej Gminy o umożliwienie dostępu pracownikom Spółki do pomieszczeń, w których znajdują się wodomierze w celu ich sprawnej wymiany. Nasi pracownicy będą dokonywali wskazanych czynności w dogodnych dla Państwa terminach tj. w godzinach popołudniowych w dni robocze a także w soboty. Dla celów bezpieczeństwa nasi pracownicy będą się każdorazowo legitymować stosownymi upoważnieniami analogicznymi jak inkasenci TP-KOM.

Wskazane powyżej działania odbywają się w miejscowościach TARNOWO PODGÓRNE, CHYBY oraz BARANOWO.

Aby rozwiać mogące pojawić się wątpliwości dotyczące ewentualnej szkodliwości fal elektromagnetycznych, emitowanych przez nakładki radiowe, na organizm ludzki uprzejmie wyjaśniamy, że:

1.Moc nadajnika radiowego zainstalowanego w nakładce radiowej stosowanej przez TP-KOM na wodomierzu jest bardzo niska – nie przekracza 10mW. Moc tego mikro nadajnika jest kilkadziesiąt razy niższa w porównaniu z wieloma innymi powszechnie używanymi w warunkach domowych urządzeniami, w tym telefonami komórkowymi lub bezprzewodowymi urządzeniami, umożliwiającymi korzystanie z internetu, w których również stosowane są nadajniki radiowe.

2.Nakładki radiowe nie stanowią żadnego zagrożenia dla osób przebywających w lokalu mieszkalnym, nawet jeżeli zamontowanych jest kilka ich egzemplarzy. Natężenie pola elektromagnetycznego znacząco zmniejsza się wraz odległością od urządzenia, w związku z czym biorąc pod uwagę niewielką moc nadajnika jest ono znikome nawet w odległości kilkunastu cm od urządzenia.

3.Emitowany przez moduły radiowe sygnał jest niewielki, bezpieczny i nie ma żadnego ujemnego wpływu na zdrowie zamieszkałych osób oraz nie przekracza żadnych wymagań określonych w obowiązujących normach oraz przepisach prawnych.