Skocz do treści

ZMIANA CEN !!!

Z dniem 1 stycznia 2023r. Tarnowska Gospodarka Komunalna TP-KOM Sp. z o.o., wprowadza zmianę cen.

 

Szczegóły dotyczące zmiany cen zawarte są w poniższych zarządzeniach:


Zarządzenie nr 15/2022 z dnia 30.11.2022r.
Prezesa Zarządu Spółki Tarnowskiej Gospodarki Komunalnej TP-KOM Spółka z o.o.

dot. zmiany cen;

§1

Z dniem 01.01.2023r. wprowadza się następujące zmiany cen:

a) za wywóz odpadów segregowanych z nieruchomości niezamieszkałych z gminy Tarnowo Podgórne:

 • za pojemnik 1100 l – 32,40 zł
 • za pojemnik typu „dzwon” – 65,00 zł
 • za pojemnik 120 l – 240 l – 19,40 zł
 • kontener 7 m³ – 240,00 zł
 • worek z napisem FIRMA – 8,30 zł

b) za wywóz odpadów zmieszanych z nieruchomości niezamieszkałych z gminy Tarnowo Podgórne:

 • za pojemnik 1100 l – 118,20 zł
 • za pojemnik 240 l – 49,00 zł
 • za pojemnik 120 l – 28,90 zł
 • kontener 7 m³ – 753,00 zł

c) za wywóz odpadów zielonych z nieruchomości niezamieszkałych z gminy Tarnowo Podgórne:

 • za pojemnik 1100 l – 67,40 zł
 • za pojemnik 240 l – 29,20 zł
 • za pojemnik 120 l – 18,00 zł

Do powyższych wszystkich cen należy doliczyć obowiązujący podatek VAT.

§2

Traci moc Zarządzenie Prezesa Zarządu nr 1/2020 z dnia 02.01.2020r. oraz Zarządzenie Prezesa Zarządu nr 6/2020 z dnia 10.02.2020r.

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023r. do odwołania.

Prezes Zarządu
mgr inż. Waldemar Nowak


Zarządzenie nr 16/2022 z dnia 30.11.2022r.
Prezesa Zarządu Spółki Tarnowskiej Gospodarki Komunalnej TP-KOM Spółka z o.o.

dot. zmiany cen;

§1

Z dniem 01.01.2023r. wprowadza się następujące zmiany cen:

a) za wywóz odpadów biodegradowalnych:

 • 480,00 zł netto/tona

b) za wywóz nieczystości płynnych do 3 m³ – 75,00 zł netto

za kolejny rozpoczęty 1 m³ wywozu nieczystości płynnych – 25,00 zł netto

c) za usługę prasokontenerem

 • 200,00 zł netto/m³

Do powyższych wszystkich cen należy doliczyć obowiązujący podatek VAT.

§2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 01.01.2023r.

Prezes Zarządu
mgr inż. Waldemar Nowak