Skocz do treści

NABÓR na PRACOWNIKA KOMPOSTOWNI – OPERATOR ŁADOWARKI

Wymagania:

 • operator ładowarki klasa III
 • prawo jazdy kat. B + E lub T
 • dobra kondycja fizyczna;
 • wysoka kultura osobista;
 • umiejętność nawiązywania dobrego kontaktu z współpracownikami;
 • kultura utrzymania sprzętu, narzędzi pracy w należytym ładzie i porządku;
 • wykształcenie zawodowe lub średnie;
 • teren działania: gmina Tarnowo Podgórne;

Zakres obowiązków:

 • praca na kompostowni;
 • obsługa ładowarki;
 • drobne prace mechaniczne;
 • prace porządkowe na terenie zakładu;
 • wykonywanie bieżących poleceń brygadzisty związanych z pracą na kompostowni;

Wymagane dokumenty:

 • życiorys ze zdjęciem;
 • list motywacyjny;
 • kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe;
 • podpisane pisemne oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu w pełni praw publicznych;
 • podpisane pisemne oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych kandydata dla celów niezbędnych do przeprowadzenia rekrutacji;

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • dokumenty należy złożyć do dnia: 31.08.2022;
 • osobiście w Tarnowskiej Gospodarce Komunalnej TP-KOM Sp. z o.o. ,ul. Zachodnia 4,Tarnowo Podgórne   ( Biuro Obsługi Klienta) lub za pośrednictwem poczty – w zamkniętej kopercie z dopiskiem „ nabór na stanowisko: pracownik – kompostowni”

Informacje dodatkowe:

 • z osobami spełniającymi wymagania zostaną przeprowadzone rozmowy kwalifikacyjne  w uzgodnionym indywidualnie terminie;
 • po zakończeniu rekrutacji dokumenty aplikacyjne kandydatów zostaną komisyjnie zniszczone;