Skocz do treści

Nowe taryfy

Tarnowska Gospodarka Komunalna TP-KOM Sp. z o.o. informuje, że nowe taryfy weszły w życie dn. 24.08.2021 r. i obowiązywać będą przez okres 36 miesięcy.

Tarnowska Gospodarka Komunalna TP-KOM Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie Podgórnym na podstawie ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. nr 123 poz. 858 z późn. zm.) uprzejmie informuje Odbiorców usług o zatwierdzeniu przez Dyrektora RZGW Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Poznaniu, nowych taryf dotyczących zaopatrzenia w wodę i odbioru ścieków dla mieszkańców Gminy Tarnowo Podgórne.

TP-KOM TARYFY 2021

decyzja PO.RZT.70.155.2021_D_MZ

załącznik do decyzji PO.RZT.70.155.2021_D_MZ