Skocz do treści

Szanowni Mieszkańcy otwarcie PSZOK w Rumianku!


Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców w czwartek, 7 maja, wznawiamy przyjmowanie odpadów na Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Rumianku, oczywiście z zachowaniem zasad bezpieczeństwa epidemiologicznego.

PSZOK ze względu na epidemię będzie pracował wyłącznie w godz.10.00 – 14.00 od poniedziałku do piątku do odwołania.

Uwaga: nowo tworzony PSZOK w Baranowie zostanie otwarty w terminie późniejszym.

Jednocześnie informujemy, że zaczyna obowiązywać nowy regulamin funkcjonowania PSZOK na terenie naszej Gminy. Najważniejsze zmiany to wprowadzenie limitów ilości lub/i wielkości niektórych oddawanych odpadów, np. odpady ulegające biodegradacji będą przyjmowane nieodpłatnie wyłącznie w postaci trawy, liści i rozdrobnionych gałęzi (o długości max. 30 cm i grubości/średnicy  max. 10 cm) w ilości max. 400 kg z posesji na rok.

Ponadto osoby dostarczające odpady muszą – na prośbę pracowników obsługujących PSZOK – pokazać  dokument potwierdzający wniesienie aktualnej opłaty w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi w Gminie Tarnowo Podgórne (np. potwierdzenie przelewu).

W przypadku braku takiego dokumentu lub gdy odpady przekraczają wskazane w regulaminie limity, a także wtedy, gdy oddawane są nierozdrobnione gałęzie i korzenie, to odpady zostaną przyjęte, ale  wyłącznie odpłatnie, zgodnie z cennikiem stosowanym przez TP-KOM sp. z o.o.