Skocz do treści

Tarnowska Gospodarka Komunalna TP-KOM Sp. z o.o. poszukuje pracownika na stanowisko INKASENT

Tarnowska Gospodarka Komunalna TP-KOM Sp. z o.o.

poszukuje  pracownika na stanowisko:

INKASENT

Zakres zadań na stanowisku pracy:

– odczyt stanu wodomierzy na terenie Gminy Tarnowo Podgórne;

– zakładanie plomb;

– zgłoszenie awarii wodomierzy i nieprawidłowości w ich działaniu;

– sporządzanie raportów w razie stwierdzenia nielegalnego poboru mediów;

– dbanie o profesjonalny wizerunek firmy;

 Wymagania:

–  wykształcenie średnie ;

– znajomość MS Office (Word, Outlook);

– wysoka kultura osobista;

– komunikatywność;

– odporność na stres;

– wysoki poziom zdolności organizacyjnych;

– dobra kondycja fizyczna;

– doświadczenie na podobnym stanowisku będzie dodatkowym atutem;

Wymagane dokumenty:

– życiorys (cv);

– list motywacyjny;

– kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe;

– podpisane pisemne oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych

oraz korzystaniu  w pełni praw publicznych;

– podpisane pisemne oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych

kandydata dla celów niezbędnych do przeprowadzenia rekrutacji;

Termin i miejsce składania dokumentów:

– dokumenty należy złożyć do dnia: 20.07.2018r. do godz. 15.00;

– osobiście w Tarnowskiej Gospodarce Komunalnej TP-KOM Sp. z o.o. ,ul. Zachodnia 4,Tarnowo Podgórne  ( sekretariat) lub za pośrednictwem poczty – w zamkniętej kopercie z dopiskiem  „ nabór na stanowisko –  Inkasent ”;

Informacje dodatkowe:

– z osobami spełniającymi wymagania zostaną przeprowadzone rozmowy kwalifikacyjne

w uzgodnionym indywidualnie terminie;

–  po zakończeniu rekrutacji dokumenty aplikacyjne kandydatów zostaną komisyjnie zniszczone;