Skocz do treści

MODERNIZACJA I ROZBUDOWA OCZYSZCZALNI – ZAPRASZAMY DO SKŁADANIA OFERT

Zapraszamy do składania ofert w postępowaniu zgodnym z zasadą konkurencyjności na roboty budowlane realizowane w ramach projektu pn. „Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Tarnowie Podgórnym” planowanego do współfinansowania z budżetu Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Działanie 2.3 „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach” (do niniejszego postępowania nie stosuje się ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych – Dz. U. z 2017 roku, poz. 1579).

Dokumentacja przetargowa została udostępniona w Bazie Konkurencyjności pod następującym adresem: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/3923