Skocz do treści

Budowa dwóch budynków mieszkalnych w Tarnowie Podgórnym – 2 etap.

 Tarnowo Podgórne, dnia 13.10.2017 r.

 

 

 

Dotyczy:   postępowania o udzieleniu zamówienia publicznego na : „Budowę dwóch budynków mieszkalnych w Tarnowie Podgórnym – 2 etap”.

 

 

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

 

Na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający zawiadamia, że w przedmiotowym postępowaniu wybrano ofertę nr 1 Wykonawcy:

 

AK-BUD KURANT Sp. J. 

  1. Czechosłowacka 103/1

61-425 Poznań

 

Uzasadnienie wyboru: oferta uzyskała najwyższą liczbę punktów zgodnie z kryteriami określonymi w SIWZ. W kryterium cena – 60,00 pkt, w kryterium okres gwarancja –       33,33 pkt, łącznie 93,33 pkt.

 

Ponadto Zamawiający informuje, że zwiększa kwotę jaką zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia do ceny oferty najkorzystniejszej.

PLIKI DO POBRANIA

Przedmiary robót