Skocz do treści

Dostawa energii elektrycznej na potrzeby Tarnowskiej Gospodarki Komunalnej TP-KOM Sp. z o.o.

Tarnowo Podgórne, dnia 25 września 2017 roku

 

ZAMAWIAJĄCY:                                                                          

TARNOWSKA GOSPODARKA KOMUNALNA TP-KOM SP. Z O.O.

  1. ZACHODNIA 4

62-080 TARNOWO PODGÓRNE

 

Dotyczy:  postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego nr 2/2016 na „Dostawę energii elektrycznej na potrzeby Tarnowskiej Gospodarki Komunalnej TP-KOM Sp. z o.o.”.

 

ZAWIADOMIENIE
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Działając na podstawie art. 92 ust. 1  ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579) Zamawiający informuje, iż w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na „Dostawę energii elektrycznej na potrzeby Tarnowskiej Gospodarki Komunalnej TP-KOM Sp. z o.o.wpłynęły następujące oferty:

 

Nr oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy Cena oferty brutto Liczba punktów za kryterium cena Termin

płatności (dni kalendarzowe)

Liczba punktów za kryterium termin płatności Łączna liczba punktów w obu kryteriach
1 Energia i Gaz Sp. z o.o., ul. Obornicka 330, 60-689 Poznań 942.477,22 PLN 59,60 pkt. 30 dni 40,00 pkt. 99,60 pkt.
2 innogy Polska S.A., ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 41, 00-347 Warszawa 956.941,09 PLN 58,70 pkt. 30 dni 40,00 pkt. 98,70 pkt.
3 ECOERGIA Sp. z o.o. w restrukturyzacji, ul. Reymonta 20, 30-059 Kraków 936.263,31 PLN 60,00 pkt. 21 dni 0,00 pkt. 60,00 pkt.
4 Barton Energia Sp. z o.o., ul. Al. Krakowska 48, 05-090 Janki Raszyn 967.337,72 PLN 58,07 pkt. 30 dni 40,00 pkt. 98,07 pkt.
5 Fortum Marketing and Sales Polska S.A., ul. Heweliusza 9, 80-890 Gdańsk 982.459,15 PLN 57,18 pkt. 30 dni 40,00 pkt. 97,18 pkt.
6 ENERGIA POLSKA Sp. z o.o., Al. Kasztanowa 5, 53-125 Wrocław 943.380,28 PLN 59,55 pkt. 30 dni 40,00 pkt. 99,55 pkt.
7 ENEA S.A., ul. Górecka 1, 60-201 Poznań 952.420,83 PLN 58,98 pkt. 30 dni 40,00 pkt. 98,98 pkt.
8 Elektrociepłownia Andrychów Sp. z o.o., ul. Krakowska 83, 34-120 Andrychów 998.979,60 PLN 56,23 pkt. 30 dni 40,00 pkt. 96,23 pkt.
9 ELEKTRIX S.A., ul. Bukietowa 5 lok. U1, 02-650 Warszawa 983.836,70 PLN 57,10 pkt. 30 dni 40,00 pkt. 97,10 pkt.
10 Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A., ul. Chemików 7, 09-411 Płock 961.009,36 PLN 58,45 pkt. 30 dni 40,00 pkt. 98,45 pkt.
11 TAURON Sprzedaż Sp. z o.o., ul. Łagiewnicka 60, 30-417 Kraków 963.269,47 PLN 58,32 pkt. 30 dni 40,00 pkt. 98,32 pkt.
12 Energa Obrót S.A., Al. Grunwaldzka 472,

80-309 Gdańsk

965.077,57 PLN 58,21 pkt. 30 dni 40,00 pkt. 98,21 pkt.

 

Mając na uwadze powyższe zestawienie do realizacji przedmiotowego zamówienia został wybrany Wykonawca:

              Energia i Gaz Sp. z o.o., ul. Obornicka 330, 60-689 Poznań

Oferta niniejszego Wykonawcy spełnia wszystkie wymagania określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz w ustawie – Prawo zamówień publicznych, przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny i innych kryteriów odnoszących się do przedmiotu zamówienia, tj. uzyskała najwyższa sumę liczby punktów przyznanych w poszczególnych kryteriach oceny ofert oraz zawiera cenę, która mieści się w kwocie, jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie przedmiotu zamówienia.

Umowa na realizację przedmiotowego zadania zostanie zawarta zgodnie z art. 94 ust 1 pkt. 2) ustawy – Prawo zamówień publicznych, w terminie nie krótszym niż 5 dni od daty przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

 

PLIKI DO POBRANIA: