Skocz do treści

Dostawa energii elektrycznej na potrzeby Tarnowskiej Gospodarki Komunalnej TP-KOM Sp. z o.o.

Tarnowo Podgórne, dnia 25 września 2017 roku

 

ZAMAWIAJĄCY:                                                                          

TARNOWSKA GOSPODARKA KOMUNALNA TP-KOM SP. Z O.O.

  1. ZACHODNIA 4

62-080 TARNOWO PODGÓRNE

 

Dotyczy:  postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego nr 2/2016 na „Dostawę energii elektrycznej na potrzeby Tarnowskiej Gospodarki Komunalnej TP-KOM Sp. z o.o.”.

 

ZAWIADOMIENIE
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Działając na podstawie art. 92 ust. 1  ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579) Zamawiający informuje, iż w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na „Dostawę energii elektrycznej na potrzeby Tarnowskiej Gospodarki Komunalnej TP-KOM Sp. z o.o.wpłynęły następujące oferty:

 

Tabela ofert na dostawę energii elektrycznej.
Nr ofertyFirma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcyCena oferty bruttoLiczba punktów za kryterium cenaTermin
płatności (dni kalendarzowe)
Liczba punktów za kryterium termin płatnościŁączna liczba punktów w obu kryteriach
1Energia i Gaz Sp. z o.o., ul. Obornicka 330, 60-689 Poznań942.477,22 PLN59,60 pkt.30 dni40,00 pkt.99,60 pkt.
2innogy Polska S.A., ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 41, 00-347 Warszawa956.941,09 PLN58,70 pkt.30 dni40,00 pkt.98,70 pkt.
3ECOERGIA Sp. z o.o. w restrukturyzacji, ul. Reymonta 20, 30-059 Kraków936.263,31 PLN60,00 pkt.21 dni0,00 pkt.60,00 pkt.
4Barton Energia Sp. z o.o., ul. Al. Krakowska 48, 05-090 Janki Raszyn967.337,72 PLN58,07 pkt.30 dni40,00 pkt.98,07 pkt.
5Fortum Marketing and Sales Polska S.A., ul. Heweliusza 9, 80-890 Gdańsk982.459,15 PLN57,18 pkt.30 dni40,00 pkt.97,18 pkt.
6ENERGIA POLSKA Sp. z o.o., Al. Kasztanowa 5, 53-125 Wrocław943.380,28 PLN59,55 pkt.30 dni40,00 pkt.99,55 pkt.
7ENEA S.A., ul. Górecka 1, 60-201 Poznań952.420,83 PLN58,98 pkt.30 dni40,00 pkt.98,98 pkt.
8Elektrociepłownia Andrychów Sp. z o.o., ul. Krakowska 83, 34-120 Andrychów998.979,60 PLN56,23 pkt.30 dni40,00 pkt.96,23 pkt.
9ELEKTRIX S.A., ul. Bukietowa 5 lok. U1, 02-650 Warszawa983.836,70 PLN57,10 pkt.30 dni40,00 pkt.97,10 pkt.
10Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A., ul. Chemików 7, 09-411 Płock961.009,36 PLN58,45 pkt.30 dni40,00 pkt.98,45 pkt.
11TAURON Sprzedaż Sp. z o.o., ul. Łagiewnicka 60, 30-417 Kraków963.269,47 PLN58,32 pkt.30 dni40,00 pkt.98,32 pkt.
12Energa Obrót S.A., Al. Grunwaldzka 472,

80-309 Gdańsk

965.077,57 PLN58,21 pkt.30 dni40,00 pkt.98,21 pkt.

 

Mając na uwadze powyższe zestawienie do realizacji przedmiotowego zamówienia został wybrany Wykonawca:

              Energia i Gaz Sp. z o.o., ul. Obornicka 330, 60-689 Poznań

Oferta niniejszego Wykonawcy spełnia wszystkie wymagania określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz w ustawie – Prawo zamówień publicznych, przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny i innych kryteriów odnoszących się do przedmiotu zamówienia, tj. uzyskała najwyższa sumę liczby punktów przyznanych w poszczególnych kryteriach oceny ofert oraz zawiera cenę, która mieści się w kwocie, jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie przedmiotu zamówienia.

Umowa na realizację przedmiotowego zadania zostanie zawarta zgodnie z art. 94 ust 1 pkt. 2) ustawy – Prawo zamówień publicznych, w terminie nie krótszym niż 5 dni od daty przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

 

PLIKI DO POBRANIA: