Skocz do treści

Przetarg na budowę dwóch budynków mieszkalnych w Tarnowie Podgórnym – 1 etap.

Tarnowo Podgórne, dnia 13.06.2017 r.

 

Dotyczy:   postępowania o udzieleniu zamówienia publicznego na : „Budowę dwóch budynków mieszkalnych w Tarnowie Podgórnym – 1 etap”.

 

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

Na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający zawiadamia, że w przedmiotowym postępowaniu wybrano ofertę nr 2 Wykonawcy:

Konsorcjum firm:       AK-BUD KURANT Sp. J.  – Lider Konsorcjum

  1. Czechosłowacka 103/1, 61-425 Poznań

AQUACOMS Sp. z o.o. – Partner Konsorcjum

Ul. Wólczyńska 133, 01-919 Warszawa

 

Uzasadnienie wyboru: oferta uzyskała najwyższą liczbę punktów zgodnie z kryteriami określonymi w SIWZ. W kryterium cena – 60,00 pkt, w kryterium okres gwarancja –       33,33 pkt, łącznie 93,33 pkt.

 

Pozostałe oferty:

Oferta nr 1

Przedsiębiorstwo Inżynieryjno-Budowlane „INFRA: Sp. z o.o.

  1. Podmiejska 15c, 66-400 Gorzów Wlkp.

W kryterium cena – 51,04 pkt, w kryterium okres gwarancja – 40,00 pkt, łącznie 91,04 pkt.

 

Ponadto Zamawiający informuje, że zwiększa kwotę jaką zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia do ceny oferty najkorzystniejszej.

PLIKI DO POBRANIA:

Projekt budowlany

Architektura, konstrukcja

DWG

PDF

Instalacje elektryczne

DWG

PDF

Instalacje sanitarne

DWG

PDF

Projekt wykonawczy

Architektura, konstrukcja
Instalacje elektryczne

DWG

PDF

Instalacje sanitarne

DWG

PDF

Przedmiary

Specyfikacje techniczne