Skocz do treści

Dostawa samochodu ciężarowego do wywozu odpadów komunalnych

Tarnowo Podgórne, 18.04.2017 r.

 

UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Dostawę samochodu ciężarowego do wywozu odpadów komunalnych”.

 

Zamawiający informuje, że na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, unieważnia przedmiotowe postępowanie.

 

Uzasadnienie faktyczne:

W przedmiotowym postępowaniu złożono tylko 1 ofertę przez Firmę SACANI POLSKA SA, 05-830 Nadarzyn Stara Wieś ul. Al. Katowicka 316. Na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 Zamawiający odrzucił ofertę, ponieważ jej treść nie odpowiadała treści SIWZ. Wykonawca udzielił Zamawiającemu gwarancji na układ napędowy podwozia, podczas gdy Zamawiający żądał gwarancji na całe podwozie.

PLIKI DO POBRANIA: