Skocz do treści

Dostawa samochodu ciężarowego do wywozu odpadów komunalnych

Tarnowo Podgórne, dnia 28.04.2017.

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Dotyczy:   postępowania o udzieleniu zamówienia publicznego na : „Dostawę samochodu ciężarowego do wywozu odpadów komunalnych”.

 

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

 

Na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający zawiadamia, że w przedmiotowym postępowaniu wybrano ofertę nr 1 Wykonawcy:

 

SCANIA POLSKA S.A.

              Ul. Al. Katowicka 316, 05-830 Nadarzyn Stara Wieś

 

Uzasadnienie wyboru: oferta uzyskała najwyższą liczbę punktów zgodnie z kryteriami określonymi w SIWZ. W kryterium cena – 60 pkt, w kryterium gwarancja na zabudowę – 0 pkt, w kryterium gwarancja na podwozie – 0 pkt, termin realizacji- 10 pkt,    łącznie 70 pkt.

Umowa w sprawie zamówienia publicznego zostanie podpisana na zasadach określonych        w art. 94 pkt. 2  ppkt. 1a.

PLIKI DO POBRANIA: