Skocz do treści

Dostawa ładowarki teleskopowej – fabrycznie nowej – rok produkcji 2017 z osprzętem

Tarnowo Podgórne, dnia 18.04.2017.

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Dotyczy:   postępowania o udzieleniu zamówienia publicznego na : „Dostawę ładowarki teleskopowej – fabrycznie nowej – rok produkcji 2017 z osprzętem”.

 

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

Na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający zawiadamia, że w przedmiotowym postępowaniu wybrano ofertę nr 1 Wykonawcy:

KORBANEK Sp. z o.o.

              Ul. Poznańska 159, 62-080 Tarnowo Podgórne

 

Uzasadnienie wyboru: oferta uzyskała najwyższą liczbę punktów zgodnie z kryteriami określonymi w SIWZ. W kryterium cena – 60 pkt, w kryterium gwarancja – 0 pkt, termin realizacji- 5 pkt, termin płatności – 5 pkt, udźwig – 0 pkt, wydajność pompy – 6 pkt,      łącznie 76 pkt.

 

Oferty odrzucone:

Oferta nr 2

Zeppelin Polska Sp. z o.o. Kajetany, ul. Klonowa 10, 05-820 Nadarzyn

Uzasadnienie faktyczne i prawne: Zamawiający na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 odrzucił ofertę ponieważ jej treść nie odpowiadała treści SIWZ.

 

Ponadto Zamawiający informuje, że zwiększa kwotę jaką zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia do ceny oferty najkorzystniejszej.

PLIKI DO POBRANIA: