Skocz do treści

Oferujemy pracę na stanowisku inkasenta

Tarnowska Gospodarka Komunalna TP-KOM Sp. z o.o. poszukuje  pracownika na stanowisko: INKASENT

 

Zakres zadań na stanowisku pracy:

 • odczyt stanu wodomierzy na terenie Gminy Tarnowo Podgórne;
 • zakładanie plomb;
 • zgłoszenie awarii wodomierzy i nieprawidłowości w ich działaniu;
 • sporządzanie raportów w razie stwierdzenia nielegalnego poboru mediów;
 • dbanie o profesjonalny wizerunek firmy.

Wymagania:

 • wykształcenie średnie;
 • znajomość MS Office (Word, Outlook);
 • wysoka kultura osobista;
 • komunikatywność;
 • odporność na stres;
 • wysoki poziom zdolności organizacyjnych;
 • dobra kondycja fizyczna;
 • doświadczenie na podobnym stanowisku będzie dodatkowym atutem.

Wymagane dokumenty:

 • CV;
 • list motywacyjny;
 • kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe;
 • podpisane pisemne oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych;
 • podpisane pisemne oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych kandydata dla celów niezbędnych do przeprowadzenia rekrutacji.

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • dokumenty należy złożyć do dnia: 12.12.2016r do godz. 15.00;
 • osobiście w Tarnowskiej Gospodarce Komunalnej TP-KOM Sp. z o.o., ul. Zachodnia 4, Tarnowo Podgórne (sekretariat) lub za pośrednictwem poczty – w zamkniętej kopercie z dopiskiem  „nabór na stanowisko –  Inkasent”.

Informacje dodatkowe:

 • z osobami spełniającymi wymagania zostaną przeprowadzone rozmowy kwalifikacyjne w uzgodnionym indywidualnie terminie;
 • po zakończeniu rekrutacji dokumenty aplikacyjne kandydatów zostaną komisyjnie zniszczone.