Skocz do treści

PILNIE POSZUKUJEMY pracownika na stanowisko montera i konserwatora instalacji sanitarnych

Tarnowska Gospodarka Komunalna TP-KOM Sp. z o.o. poszukuje  pracownika na stanowisko:

MONTERA i KONSERWATORA INSTALACJI SANITARNYCH

Wymagania:

 • umiejętność montażu dystrybutorów wody, węży PE w instalacjach wewnętrznych i zewnętrznych,  plombowania i wymiany  wodomierzy oraz zaworów grzybkowych, kulowych i zwrotnych antyskażeniowych ;
 • prawo jazdy kat.B;
 • dobra kondycja fizyczna;
 • wysoka kultura osobista;
 • umiejętność nawiązywania dobrego kontaktu z klientem;
 • kultura utrzymania sprzętu, narzędzi pracy w należytym ładzie i porządku;
 • wykształcenie średnie mile widziane;
 • teren działania: gmina Tarnowo Podgórne.

 

Wymagane dokumenty:

 • życiorys ze zdjęciem;
 • list motywacyjny;
 • kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe;
 • podpisane pisemne oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu w pełni praw publicznych;
 • podpisane pisemne oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych kandydata dla celów niezbędnych do przeprowadzenia rekrutacji.

 

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • dokumenty należy złożyć do dnia: 15.11.2016r do godz. 15.00;
 • osobiście w Tarnowskiej Gospodarce Komunalnej TP-KOM Sp. z o.o. ,ul. Zachodnia 4,Tarnowo Podgórne (sekretariat) lub za pośrednictwem poczty – w zamkniętej kopercie z dopiskiem „nabór na stanowisko montera i konserwatora instalacji sanitarnych”.

 

Informacje dodatkowe:

 • z osobami spełniającymi wymagania zostaną przeprowadzone rozmowy kwalifikacyjne w uzgodnionym indywidualnie terminie;
 • po zakończeniu rekrutacji dokumenty aplikacyjne kandydatów zostaną komisyjnie zniszczone.