Skocz do treści
informacje o wsparciu z funduszy europejskich

Komunikaty

KOMUNIKAT Zarządu Tarnowskiej Gospodarki Komunalnej TP-KOM Sp. z o.o.

W dniu 14.06.2024r. na terenie gminy Tarnowo Podgórne miał miejsce tragiczny wypadek            z udziałem trzech pracowników naszej Spółki. Na miejsce natychmiast zostały wezwane odpowiednie służby. Analiza przyczyn wypadku jest w toku. Dochodzenie w sprawie jest prowadzone pod nadzorem Policji, Prokuratury, Państwowej Inspekcji Pracy oraz zespołu powypadkowego.

Do czasu zakończenia prac prowadzonych przez ww. Organy oraz ustalenia przyczyn wypadku Zarząd Spółki zmuszony jest wstrzymać się od udzielania komentarzy w sprawie.

Łączymy się w bólu z rodziną zmarłego pracownika.

Proszę wszystkich o uszanowanie tej wyjątkowej, tragicznej sytuacji oraz podjętych w tym zakresie decyzji.

Waldemar Nowak

 Prezes Zarządu

 z pracownikami

 

NIECZYNNY PSZOK BARANOWO

Tarnowska Gospodarka Komunalna TP-KOM Sp. z o.o.  informuje, że do końca czerwca 2024r. PSZOK Baranowo jest nieczynny . Zapraszamy do  Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Rumianku od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 17.00. Za utrudnienia bardzo przepraszamy.

SPRZEDAMY – kompaktor

Tarnowska Gospodarka Komunalna TP-KOM Sp. z o.o. sprzeda Kompaktor Stalowa Wola 515 K. Osoby zainteresowany prosimy o oferty do 28 czerwiec 2024r. W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt z działem czystości i porządku pod numerem tel. 61 8959 434.

NOWE TARYFY ZA ZAOPATRZENIE W WODĘ I ODBIÓR ŚCIEKÓW !

Tarnowska Gospodarka Komunalna TP-KOM Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie Podgórnym na podstawie ustawy o  zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym  odprowadzeniu ścieków    (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. nr 123 poz. 858 z późn. zm.) uprzejmie informuje Odbiorców usług o zatwierdzeniu przez Dyrektora RZGW Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Poznaniu, nowych taryf dotyczących zaopatrzenia w wodę i odbioru ścieków dla mieszkańców Gminy Tarnowo Podgórne.

Taryfy wejdą w życie dn. 06.06.2024 r. i obowiązywać będą przez okres 36 miesięcy.

Szanowni Mieszkańcy !

Od początku kwietnia na oczyszczalni ścieków w Tarnowie Podgórnym prowadzone są prace modernizacyjne I (starego) bioreaktora. Od maja br. planowane są prace polegające na zdjęciu przykrycia komory stabilizacji osadu oraz opróżnieniu bioreaktora z pozostałości zanieczyszczeń zgromadzonych na dnie bioreaktora. W związku z powyższym od dnia 7 maja w okresie około dwóch tygodni, mogą wystąpić uciążliwości zapachowe, wynikające bezpośrednio z prowadzenia w/w prac.

Za wszelkie niedogodności serdecznie przepraszamy.

Szanowni Klienci,

Tarnowska Gospodarka Komunalna Sp. z o.o., uprzejmie informuje, że nowo montowane wodomierze są standardowo wyposażone w nakładki, umożliwiające dokonywanie zdalnych odczytów bez konieczności bezpośredniego wejścia na teren nieruchomości. Jest to nowoczesne rozwiązanie, które ułatwia proces odczytywania wodomierzy i tym samym, prowadzenie poprawnych i rzeczywistych rozliczeń.

PO ZAMONTOWANIU WODOMIERZA RADIOWEGO BARDZO PROSIMY O NIE PRZESYŁANIE STANÓW LICZNIKA PRZEZ EBOK.

ZMIANA CENY

Z dniem 01.12.2023r. wprowadza się zmianę cen za wywóz nieczystości płynnych. Cennik stanowi załącznik nr 1.

Zakład w Rumianku – NOWE GODZINY PRACY

Tarnowska Gospodarka Komunalna TP-KOM Sp. z o.o., informuje, że od 2 listopada 2023r. Zakład w Rumianku łącznie z PSZOK -iem – Punktem Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych będzie funkcjonował od poniedziałku do piątku od godz. 7.00 do godz. 17.00.

Tarnowska Gospodarka Komunalna TP-KOM Sp. z o.o.

Informacje dla mieszkańców i przedsiębiorców

Dla rolników i działkowiczów

O firmie

Zajmujemy się odbieraniem, transportem i zagospodarowaniem odpadów obojętnych i innych niż niebezpieczne. Gospodarujemy obiektami w Rumianku: Punktem Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK), kompostownią oraz  oczyszczalnią.

Dostarczamy wodę, odbieramy ścieki, zajmujemy się budową, utrzymaniem, naprawą sieci i urządzeń wod.-kan. oraz wymianą wodomierzy.

Zajmujemy się odśnieżaniem, budową i utrzymaniem terenów zielonych dla gminy.

Dowiedz się więcej o działalności, historii i zarządzie firmy TP-KOM.