Skocz do treści
baner fundusze europejskie

Komunikaty

Brak wody, 16:00-18:00 – Tarnowo Podgórne, Góra

Tarnowska Gospodarka Komunalna TP-KOM Sp. z o. o. informuje, że z powodu awarii na sieci wodociągowej, w dniu 19 października br. (wtorek) od godz. 16:00 do godz. 18:00 nastąpi przerwa w dostawie wody do budynków położonych w przy ul. Szkolnej na odcinku od ul. Rzymskiej do ul. Podgórnej w m. Góra, ul. Licealnej, ul. Zaściankowej, w miejscowości Tarnowo Podgórne oraz przy ul. Podgórnej, ul. Przełęcz, ul. Górnej i ul. Ustronnej w miejscowości Góra.

Za powstałe utrudnienia przepraszamy.

NABÓR MONTER – HYDRAULIK

Tarnowska Gospodarka Komunalna TP-KOM Sp. z o.o. poszukuje  pracownika na stanowisko:

MONTERA – HYDRAULIKA

Wymagania:

 • umiejętność wykonywania napraw i remontów w zakresie hydrauliki na sieci wodociągowej  i kanalizacji sanitarnej, wymiana uszczelnień, usuwanie przecieków, wymiana wodomierzy, zaworów, nawiertek itp., umiejętność pracy urządzeniami np: do zadymiania instalacji kanalizacyjnych; chętnie przyuczymy osoby po szkole zawodowej lub technikum o profilu hydraulicznym;
 • prawo jazdy kat.B;
 • dobra kondycja fizyczna;
 • wysoka kultura osobista;
 • umiejętność nawiązywania dobrego kontaktu z klientem;
 • kultura utrzymania sprzętu, narzędzi pracy w należytym ładzie i porządku;
 • wykształcenie zawodowe lub średnie;
 • teren działania: gmina Tarnowo Podgórne;

Wymagane dokumenty:

 • życiorys ze zdjęciem;
 • list motywacyjny;
 • kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe;
 • podpisane pisemne oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu w pełni praw publicznych;
 • podpisane pisemne oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych kandydata dla celów niezbędnych do przeprowadzenia rekrutacji;

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • dokumenty należy złożyć do dnia: 19.10.2021r.;
 • osobiście w Tarnowskiej Gospodarce Komunalnej TP-KOM Sp. z o.o. ,ul. Zachodnia 4,Tarnowo Podgórne ( Biuro Obsługi Klienta) lub za pośrednictwem poczty – w zamkniętej kopercie z dopiskiem „ nabór na stanowisko montera – hydraulika ”;

Informacje dodatkowe:

 • z osobami spełniającymi wymagania zostaną przeprowadzone rozmowy kwalifikacyjne  w uzgodnionym indywidualnie terminie;
 • po zakończeniu rekrutacji dokumenty aplikacyjne kandydatów zostaną komisyjnie zniszczone;

PSZOK

Tarnowska Gospodarka Komunalna TP-KOM Sp. z o.o.

Informacje dla mieszkańców i przedsiębiorców

Dla rolników i działkowiczów

O firmie

Zajmujemy się odbieraniem, transportem i zagospodarowaniem odpadów obojętnych i innych niż niebezpieczne. Gospodarujemy obiektami w Rumianku: Punktem Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK), kompostownią oraz  oczyszczalnią.

Dostarczamy wodę, odbieramy ścieki, zajmujemy się budową, utrzymaniem, naprawą sieci i urządzeń wod.-kan. oraz wymianą wodomierzy.

Zajmujemy się odśnieżaniem, budową i utrzymaniem terenów zielonych dla gminy.

Dowiedz się więcej o działalności, historii i zarządzie firmy TP-KOM.