Skocz do treści
informacje o wsparciu z funduszy europejskich

Komunikaty

Szanowni Mieszkańcy !

Od początku kwietnia na oczyszczalni ścieków w Tarnowie Podgórnym prowadzone są prace modernizacyjne I (starego) bioreaktora. Od maja br. planowane są prace polegające na zdjęciu przykrycia komory stabilizacji osadu oraz opróżnieniu bioreaktora z pozostałości zanieczyszczeń zgromadzonych na dnie bioreaktora. W związku z powyższym od dnia 7 maja w okresie około dwóch tygodni, mogą wystąpić uciążliwości zapachowe, wynikające bezpośrednio z prowadzenia w/w prac.

Za wszelkie niedogodności serdecznie przepraszamy.

Szanowni Klienci,

Tarnowska Gospodarka Komunalna Sp. z o.o., uprzejmie informuje, że nowo montowane wodomierze są standardowo wyposażone w nakładki, umożliwiające dokonywanie zdalnych odczytów bez konieczności bezpośredniego wejścia na teren nieruchomości. Jest to nowoczesne rozwiązanie, które ułatwia proces odczytywania wodomierzy i tym samym, prowadzenie poprawnych i rzeczywistych rozliczeń.

PO ZAMONTOWANIU WODOMIERZA RADIOWEGO BARDZO PROSIMY O NIE PRZESYŁANIE STANÓW LICZNIKA PRZEZ EBOK.

ZMIANA CENY

Z dniem 01.12.2023r. wprowadza się zmianę cen za wywóz nieczystości płynnych. Cennik stanowi załącznik nr 1.

Zakład w Rumianku – NOWE GODZINY PRACY

Tarnowska Gospodarka Komunalna TP-KOM Sp. z o.o., informuje, że od 2 listopada 2023r. Zakład w Rumianku łącznie z PSZOK -iem – Punktem Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych będzie funkcjonował od poniedziałku do piątku od godz. 7.00 do godz. 17.00.

Nowe ceny

Tarnowska Gospodarka Komunalna TP-KOM Sp. z o.o.

Informacje dla mieszkańców i przedsiębiorców

Dla rolników i działkowiczów

O firmie

Zajmujemy się odbieraniem, transportem i zagospodarowaniem odpadów obojętnych i innych niż niebezpieczne. Gospodarujemy obiektami w Rumianku: Punktem Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK), kompostownią oraz  oczyszczalnią.

Dostarczamy wodę, odbieramy ścieki, zajmujemy się budową, utrzymaniem, naprawą sieci i urządzeń wod.-kan. oraz wymianą wodomierzy.

Zajmujemy się odśnieżaniem, budową i utrzymaniem terenów zielonych dla gminy.

Dowiedz się więcej o działalności, historii i zarządzie firmy TP-KOM.