Skocz do treści
baner-fundusze-europejskie

Komunikaty

SZANOWNI MIESZKAŃCY

Tarnowska Gospodarka Komunalna TP-KOM Sp. z o. o. informuje, że z powodu modernizacji Stacji Uzdatniania Wody w Lusowie może dochodzić do okresowych spadków wody w szczególności w porze wieczornej przy podlewaniu ogrodów.

Za powstałe utrudniania przepraszamy.

TP-KOM Dział Wodociągów i Kanalizacji

 

Tarnowska Gospodarka Komunalna TP-KOM Sp. z o.o.

Informacje dla mieszkańców i przedsiębiorców

Dla rolników i działkowiczów

O firmie

Zajmujemy się odbieraniem, transportem i zagospodarowaniem odpadów obojętnych i innych niż niebezpieczne. Gospodarujemy obiektami w Rumianku: Punktem Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK), kompostownią oraz oczyszczalnią.

Dostarczamy wodę, odbieramy ścieki, zajmujemy się budową, utrzymaniem, naprawą sieci i urządzeń wod.-kan. oraz wymianą wodomierzy.

Zajmujemy się odśnieżaniem, budową i utrzymaniem terenów zielonych dla gminy.

Dowiedz się więcej o działalności, historii i zarządzie firmy TP-KOM.