Skocz do treści
informacje o wsparciu z funduszy europejskich

Komunikaty

SPRZEDAŻ KOMPOSTU!

Z radością informujemy, iż znosimy ograniczenia ilościowe w sprzedaży

Kompostu Tarnowskiego.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych klientów zakupiliśmy sito, aby zapewnić stały dostęp i możliwość zakupu, na bieżąco przygotowywanego do sprzedaży, środka poprawiającego jakość gleby, powstającego na kompostowni w Rumianku. Kompost może być stosowany w ogrodnictwie – pod warzywa, drzewa owocowe, ozdobne, pod trawniki, w rolnictwie…

Zapraszamy klientów do przyjazdu własnym środkiem transportu z przyczepką samochodową, bądź zamówieniu kompostu naszym transportem – kontenerowym. Pomoc przy załadunku oferujemy od poniedziałku do piątku w godzinach 7-15.

Gwarantujemy do końca roku stałość ceny na poziomie 80 zł netto.

W sprawie zakupu kompostu proszę kontaktować się pod numerem tel. 510 911 184

Kalkulację na sprzedaż po nowym roku będziemy przygotowywać, na tę chwilę nie możemy zapewnić, że cena się utrzyma.

POLECAMY !!!

Nowe ceny

Z dniem 01.08.2023r. wprowadza się zmianę cen odpadów przyjmowanych na punkt przeładunkowy oraz kompostownię w Rumianku. Cennik stanowi załącznik nr 1.

Prośba o racjonalne i oszczędne korzystanie z wody

Szanowni Państwo,
z uwagi na rosnącą falę upałów oraz związany z tym wzrost zużycia wody, zwracamy się z prośbą do korzystających z sieci wodociągowej o racjonalne i oszczędne korzystanie z wody. Należy pamiętać, że woda z wodociągu w pierwszej kolejności służy celom bytowym tj. spożywczym i sanitarnym.
Apelujmy, aby ograniczyć zużycie wody na inne cele takie jak np. podlewanie trawników, napełnianie basenów itp.
Już na chwilę obecną zauważalny jest spadek ciśnienia wody w sieci wodociągowej, a wyżej wymienione czynności mogą doprowadzić do jeszcze większego spadku ciśnienia wody, co może skutkować przerwami w dostawie wody na terenie gminy Tarnowo Podgórne.
Bardzo prosimy o wyrozumiałość i dostosowanie się do apelu.

Tarnowska Gospodarka Komunalna TP-KOM Sp. z o.o.

Informacje dla mieszkańców i przedsiębiorców

Dla rolników i działkowiczów

O firmie

Zajmujemy się odbieraniem, transportem i zagospodarowaniem odpadów obojętnych i innych niż niebezpieczne. Gospodarujemy obiektami w Rumianku: Punktem Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK), kompostownią oraz  oczyszczalnią.

Dostarczamy wodę, odbieramy ścieki, zajmujemy się budową, utrzymaniem, naprawą sieci i urządzeń wod.-kan. oraz wymianą wodomierzy.

Zajmujemy się odśnieżaniem, budową i utrzymaniem terenów zielonych dla gminy.

Dowiedz się więcej o działalności, historii i zarządzie firmy TP-KOM.