Skocz do treści
baner-fundusze-europejskie

Komunikaty

BRAK WODY

Tarnowska Gospodarka Komunalna TP-KOM Sp. z o. o. informuje, że  z powodu awarii na sieci wodociągowej, dnia 25 marca br. (poniedziałek) od godziny 1200 do godziny 1500 nastąpi przerwa w dostawie wody dostarczanej do budynków położonych w miejscowości Swadzim przy  ul. Wschodniej, ul. Parkowej, ul. Poznańskiej ( od ul. Wschodniej do Uniwersytetu Przyrodniczego – Rolnicze Gospodarstwo Doświadczalne Swadzim).

Za powstałe utrudniania  przepraszamy.

TP-KOM Dział Wodociągów i Kanalizacji

BRAK WODY

Tarnowska Gospodarka Komunalna TP-KOM Sp. z o. o. informuje, że  z powodu awarii na sieci wodociągowej, dnia 22 marca br. (piątek) od godziny 1000 do godziny 1300 nastąpi przerwa w dostawie wody dostarczanej do budynków położonych w miejscowości Rumianek przy  ul. Parkowej.

Za powstałe utrudniania  przepraszamy.

TP-KOM Dział Wodociągów i Kanalizacji

 

Tarnowska Gospodarka Komunalna TP-KOM Sp. z o.o.

Informacje dla mieszkańców i przedsiębiorców

Dla rolników i działkowiczów

O firmie

Zajmujemy się odbieraniem, transportem i zagospodarowaniem odpadów obojętnych i innych niż niebezpieczne. Gospodarujemy obiektami w Rumianku: Punktem Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK), kompostownią oraz  oczyszczalnią.

Dostarczamy wodę, odbieramy ścieki, zajmujemy się budową, utrzymaniem, naprawą sieci i urządzeń wod.-kan. oraz wymianą wodomierzy.

Zajmujemy się odśnieżaniem, budową i utrzymaniem terenów zielonych dla gminy.

Dowiedz się więcej o działalności, historii i zarządzie firmy TP-KOM.