Skocz do treści
baner fundusze europejskie

Komunikaty

Lusowo (część zachodnia) od godz. 9-12:00 przerwa w dostawie wody

W dniu 25 stycznia br. (wtorek) od godz. 9:00 do godz. 12:00 nastąpi przerwa w dostawie wody do budynków położonych w miejscowości
Lusowo, część zachodnia, od ronda od ul. Wierzbowej w stronę Tarnowa Podgórnego.

Za powstałe utrudnienia przepraszamy.

TP-KOM Dział
Wodociągów i Kanalizacji

Szanowni Mieszkańcy!

Tarnowska Gospodarka Komunalna TP-KOM Sp. z o.o. uprzejmie informuje, że z dniem 1 stycznia 2022 roku przestaje obowiązywać Uchwała Rady Gminy Tarnowo Podgórne Nr XLIV/758/2021 z dnia 18 września 2021 roku w sprawie dopłat do ceny ścieków dla taryfowych grup odbiorców usług z zakresu zbiorowego odprowadzania ścieków.

W związku z powyższym od 1 stycznia 2022 roku ustają dopłaty z budżetu Gminy Tarnowo Podgórne do 1 m3 ścieków dla odbiorców usług zaliczonych do taryfowych grup odbiorców usług: K1; K2; K3; K4; K5; K6 w wysokości 1,05 zł brutto.

Dlatego też od 1 stycznia 2022 roku obowiązująca stawka za odbiór 1 m3 ścieków wynosi 8,46- zł brutto.

PSZOK

Tarnowska Gospodarka Komunalna TP-KOM Sp. z o.o.

Informacje dla mieszkańców i przedsiębiorców

Dla rolników i działkowiczów

O firmie

Zajmujemy się odbieraniem, transportem i zagospodarowaniem odpadów obojętnych i innych niż niebezpieczne. Gospodarujemy obiektami w Rumianku: Punktem Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK), kompostownią oraz  oczyszczalnią.

Dostarczamy wodę, odbieramy ścieki, zajmujemy się budową, utrzymaniem, naprawą sieci i urządzeń wod.-kan. oraz wymianą wodomierzy.

Zajmujemy się odśnieżaniem, budową i utrzymaniem terenów zielonych dla gminy.

Dowiedz się więcej o działalności, historii i zarządzie firmy TP-KOM.