Skocz do treści

Jakość wody

 

 

 

Wyniki analizy próbek wody uzdatnionej za III kwartał 2017 r.

L.p. Badany wskaźnik Jedn. Stacja wodociągowa Wartość dopuszczalna/Norma
Kiączyn Wysogotowo – Dąbrówka Lusowo Rozp. MZ z dn. 13.11.2015 r. (DZ.U. z 2015 r. poz.1989) Dyr. UE z 3.11.1998r. 98/83/EC
1. Żelazo µg/l <20.00 100.00 <100.00 200 200
2. Mangan µg/l <20.00 <20.00 <50.00 50 50
3. Odczyn (pH) 7.4 7.4 7.2 6.5-9.5 6.5-9.5
4. Barwa mg Pt/l      <1.00 <1.20    <4.80 0-15 akceptowana przez konsumenta i bez nietypowych zmian
5. Og. liczba bakterii w 22°C liczba / 1 ml 0 0 0 100 brak nienaturalnych zmian
6. Og. liczba bakterii w 36°C liczba / 1 ml 0 0 0 50 nienormowana
7. Bakterie gr. coli liczba / 1 ml 0 0 0 0 0
8. Bakterie gr. coli typu kałowego liczba / 1 ml 0 0 0 0 0
9. Twardość ogólna (dh)          22 21 25 3.4-28.0 nienormowana
10 Cyjanki µg/l <10.2 <10 <10 ≤50 ≤50
11 Azotany mg/l 1.80 0.62 1.05 50 50
12 Arsen µg/l <5.00 <2.00 <5.00 10.00 10.00
13 Magnez mg/l 18.00 12,2 16.9 30-125 30-125
14 Miedź mg/l 0.050 <0.010 <0.030 2.0 2.0
15 Ołów µg/l <2.00 <0.50 <1.02 10 10
16 Siarczany mg/l 30.2  85.00 129.00 250 250
17 Rtęć µg/l <0.4 <0.05 <0.05 1 1
18 Fluorki mg/l 0,15 0.36 0.23 1.5 1.5
19 Cynk mg/l 0.003 0.002 0.003 nienormowana nienormowana