Informacja w sprawie odbioru odpadów zielonych i liści dla mieszkańców.

Związek Międzygminny „Centrum Zagospodarowania - SELEKT” w Czempiniu informuje o zbliżającym się terminie rozpoczęcia zbiórki odpadów zielonych i liści w ramach selektywnej zbiórki bezpośrednio od właścicieli nieruchomości z częstotliwością odbioru

co cztery tygodnie w okresie od 1 maja do 31 listopada zgodnie z harmonogramem.

Zgłoszenie chęci odbioru odpadów zielonych właściciel nieruchomości winien skierować bezpośrednio do firmy odbierającej odpady telefonicznie bądź też na adres e-mail. Zgłoszenie umożliwi opracowanie harmonogramu wywozu oraz sprawne dostarczenie worków z tworzyw sztucznych ulegających biodegradacji.

Ponadto przypomina się , że:

  • odpady zielone to odpady komunalne stanowiące części roślin pochodzących z pielęgnacji terenów zielonych i ogrodów tzn. ścięta trawa, kwiaty i liście, rozdrobnione gałęzie, części zielone gałęzi z wyłączeniem odpadów z czyszczenia ulic i placów.
  • odpady zielone można również zagospodarowywać w przydomowych kompostownikach; przekazywać do punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych tzw. PSZOK z chwilą ich uruchomienia oraz dostarczyć do miejsca wyznaczonego przez gminę w porozumieniu z firmą wywozową.

Gmina Kaźmierz, Gmina Tarnowo Podgórne

Tarnowska Gospodarka Komunalna TP-KOM Sp. z o.o.
Siedziba: ul. Zachodnia 4; 62-080 Tarnowo Podgórne
Tel. Kontaktowy: 61 81 46 430
Fax. 61 8 147 407
e-mail: biuro@tp-kom.plTarnowska Gospodarka Komunalna

TP-KOM Sp. z o.o.

ul. Zachodnia 4, 62-080 Tarnowo Podgórne
tel. 061 8146-430
fax 061 8147-407

zakład czynny: od poniedziałku - do piątku
w godzinach 700 - 1500

kasa czynna: środy i piątki
od 730 - 1400


Logo BIP

e-mail: biuro@tp-kom.pl

Nazwa i nr konta:
ING Bank Śląski Oddział w Tarnowie Podgórnym
26 1050 1533 1000 0022 4555 7992